Què és?

El Mapa Barcelona + Sostenible és un mapa virtual interactiu, vinculat a l’Open Green Map. El Mapa B+S és també una xarxa social per a smartphones, que reuneix les iniciatives sòcio-ambientals rellevants de la ciutat. En concret, el mapa proporciona informació pràctica sobre punts d’interès (com ara botigues, allotjaments, equipaments i infraestructures), itineraris senyalitzats amb codis QR, i experiències ciutadanes (relats, fotografies i activitats) de la ciutat.

Participen en el mapa