Per què un Mapa Barcelona + Sostenible?

Després d’un extens procés participatiu, Barcelona va concretar la seva Agenda 21 en el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2002-2012, un document àmpliament consensuat que definia principis, objectius i línies d’acció per avançar vers una ciutat millor.
 
El Compromís ha estat durant deu anys el full de ruta de la ciutat. Amb més de 800 organitzacions implicades, la xarxa de signants ha treballat per assolir els objectius compartits, amb un ventall ampli d’iniciatives transformadores dutes a terme per les empreses, les associacions cíviques i professionals, els sindicats, les fundacions, les universitats, les escoles i els diferents àmbits i districtes de l’Administració municipal.
 
Durant aquest temps, hem après un nou llenguatge i hem desenvolupat una cultura comuna, hem fet evolucionar les idees sobre el que és bo per la ciutat i com aconseguir-ho, hem engegat projectes col·laboratius i hem assolit avenços indiscutibles. Potser el més important és que els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona compartim valors nous i que aquests s’han començat a integrar en la planificació.
 
Però encara ens queden objectius pendents, en aquest temps han emergit reptes importants i sensibilitats noves i cal que ens seguim implicant en la construcció del futur de la nostra ciutat. L’any 2012 Barcelona va redefinir el seu Compromís ciutadà per la Sostenibilitat, que marca el full de ruta envers una ciutat més equitativa, pròspera i autosuficient per als propers 10 anys. Entitats, empreses, organitzacions i ciutadans ja fa anys que treballem junts en aquesta direcció, però encara tenim el repte d’estendre els valors del Compromís.
 
Per disposar d’una xarxa àmplia de ciutadans, d’agents socials i ambientals de la ciutat compromesos i connectats que treballen conjuntament per una Barcelona més sostenible, neix el mapa B+S, un mapa interactiu, realitzat de forma col·laborativa entre ciutadans, empreses, entitats i administració. El Mapa B+S mostra iniciatives i recursos que contribueixen a la millora de l’entorn urbà, a la construcció d’una estructura social més equitativa i inclusiva i a l’enriquiment del teixit comunitari i veïnal. Alhora, el mapa B+S vol ser una eina clau per donar a conèixer espais i itineraris que poden tenir un interès turístic alternatiu, més local i sostenible, i vol posar en valor els llocs d’interès patrimonial ambiental, cultural i social menys coneguts de la ciutat.

Val a dir que el primer mapa verd de la ciutat de Barcelona (d'acord amb el GreenMap Systems) es va fer, ja de forma participativa, al llarg dels anys 1997 i 1998 i va ser publicat en format paper l'any 1999 per la regidoria de Ciutat Sostenible. El mapa B +S ha recollit la seva essència i l'ha adaptat a les noves tecnologies avui en dia existents.

Participen en el mapa