Objectius i valors

Objectius:
 • Avançar en el compromís del teixit social i empresarial envers la sostenibilitat i la cultura col·laborativa, creant espais d’intercanvi, participació i trobada comunitària en el territori.
 • Fomentar el comportament responsable: la mobilitat sostenible, producció i consum responsable, el respecte pel patrimoni natural i cultural, etc.
 • Ser un portal de referència per a la ciutadania i esdevenir un element de consulta habitual del patrimoni natural i social i una eina per dinamitzar l’economia verda.
 • Disposar d’una eina oberta a la participació de la ciutadania i al dinamisme propi de la transformació de la ciutat, recollint i posant en valor les experiències i el coneixement de l’entorn dels veïns i veïnes.
Valors:
 Principis bàsics i ètics sobre els que ens basem:
 1. Sostenibilitat
 2. Coresponsabilitat
 3. Equitat
 4. Inclusió
 5. Innovació
 6. Transparència
 7. Proximitat 
Les iniciatives que s'inclouen en el mapa Barcelona + Sostenible tenen en comú la vocació de millorar la sostenibilitat de Barcelona, aporten beneficis socials i ambientals, disposen d’un reconeixement comunitari o es basen en implicació ciutadana.
 
La voluntat és que el mapa sigui inclusiu i reflecteixi també processos de millora.
 
Els elements inclosos poden representar una petita o una gran contribució, un brot incipient o un projecte consolidat. Per ser incorporats al mapa B+S, els elements han d’incloure algun dels criteris recollits en les icones i no poden contradir els principis fonamentals del mapa.

Les entitats col·laboradores del mapa Barcelona + Sostenible no es fan responsables de les accions dutes a terme per les organitzacions que apareixen com a punts al mapa.

Participen en el mapa