This site uses our own and third party cookies to improve our services. If you continue to browse, consider accepting its use. 
You can get more information or how to change your browser settings.   Cookies Policy

Actors de ciència ciutadana en patrimoni natural


  • Institution or research center
  • Environmental Organization
  • Member of Barcelona + Sustainable
  • Citizen science
  • Documentation and Information Centre for Sustainability
  • Organization environmental certification
  • Company goods or services for sustainability
  • Responsible company

Aquest mapatge és una mostra d'actors que fan ciència ciutadana en patrimoni natural i que segueixen els deu principis descrits per l'European Citizen Science Association.

Què significa fer ciència ciutadana en patrimoni natural?
És apoderar a la ciutadania amb eines que validen les seves observacions i que dona un gran valor tant en l’àmbit de la recerca com en la gestió. Aquestes observaciones incrementen significativament la resolució de les observacions per a tenir un coneixement més exhaustiu de la biodiversitat del territori, inassolible amb mètodes d’observació convencionals on les dades les obtenen exclusivament especialistes en el tema.

Com són els projectes de ciència ciutadana?
Bàsicament es poden plantejar dues grans estratègies a l’hora de dissenyar-les: Una aproximació TOP-DOWN, quan és un estudi guiat per científics (crowdsourcing); o bé BOTTOM-UP, quan és més participatiu des de la base (participatory science). Es constata que actualment hi ha un major tendència a desenvolupar models bottom-up, ja que permeten una participació efectiva quan la  comunitat és molt gran (en models top-down es corre el risc de saturació quan la quantitat d’observacions és tan gran que supera la capacitat de gestió de les dades per part dels científics involucrats).

Com puc participar per fer ciència ciutadana?
Pots contactar amb qualsevol entitat que aquí surt mapada. Cada projecte te les seves característiques i requerirà d'unes observacions diferents. Troba el teu projecte i engresca't per contribuir amb el patrimoni natural.

Més informació aquí.

Points of interest on the route   x 11

Fundació Ciència en Societat

Associació Hàbitats, Grup per a la conservació de l'entorn natural

Anèl·lides

Institució Catalana d'Història Natural - ICHN

Grup de Naturalistes d'Osona - ICHN

Fotografia i Biodiversitat

IC5Team

Grup de Recerca FEM (Freshwater and Ecology Management) - UB

Associació Cetàcea

Institut de Ciències del Mar (ICM)

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)

Actors de ciència ciutadana en patrimoni natural

European Citizen Science Association.

Què significa fer ciència ciutadana en patrimoni natural?
És apoderar a la ciutadania amb eines que validen les seves observacions i que dona un gran valor tant en l’àmbit de la recerca com en la gestió. Aquestes observaciones incrementen significativament la resolució de les observacions per a tenir un coneixement més exhaustiu de la biodiversitat del territori, inassolible amb mètodes d’observació convencionals on les dades les obtenen exclusivament especialistes en el tema.

Com són els projectes de ciència ciutadana?
Bàsicament es poden plantejar dues grans estratègies a l’hora de dissenyar-les: Una aproximació TOP-DOWN, quan és un estudi guiat per científics (crowdsourcing); o bé BOTTOM-UP, quan és més participatiu des de la base (participatory science). Es constata que actualment hi ha un major tendència a desenvolupar models bottom-up, ja que permeten una participació efectiva quan la  comunitat és molt gran (en models top-down es corre el risc de saturació quan la quantitat d’observacions és tan gran que supera la capacitat de gestió de les dades per part dels científics involucrats).

Com puc participar per fer ciència ciutadana?
Pots contactar amb qualsevol entitat que aquí surt mapada. Cada projecte te les seves característiques i requerirà d'unes observacions diferents. Troba el teu projecte i engresca't per contribuir amb el patrimoni natural.

Més informació aquí.">595a5f3d24dd5d4d278b4567
58eca42a24dd5d8c798b456a
58eca49f24dd5d9e798b456a
58eca50424dd5dad798b456a
58eca57b24dd5da5798b456a
58eca9b424dd5d547a8b456a
58ecaa3624dd5d627a8b456a
58ecaa5e24dd5d6b7a8b456a
58ecaac724dd5d747a8b456a
Several neighborhoods
Aquest mapatge és una mostra d'actors que fan ciència ciutadana en patrimoni natural i que segueixen els deu principis descrits per l'European Citizen Science Association.

Què significa fer ciència ciutadana en patrimoni natural?
És apoderar a la ciutadania amb eines que validen les seves observacions i que dona un gran valor tant en l’àmbit de la recerca com en la gestió. Aquestes observaciones incrementen significativament la resolució de les observacions per a tenir un coneixement més exhaustiu de la biodiversitat del territori, inassolible amb mètodes d’observació convencionals on les dades les obtenen exclusivament especialistes en el tema.

Com són els projectes de ciència ciutadana?
Bàsicament es poden plantejar dues grans estratègies a l’hora de dissenyar-les: Una aproximació TOP-DOWN, quan és un estudi guiat per científics (crowdsourcing); o bé BOTTOM-UP, quan és més participatiu des de la base (participatory science). Es constata que actualment hi ha un major tendència a desenvolupar models bottom-up, ja que permeten una participació efectiva quan la  comunitat és molt gran (en models top-down es corre el risc de saturació quan la quantitat d’observacions és tan gran que supera la capacitat de gestió de les dades per part dels científics involucrats).

Com puc participar per fer ciència ciutadana?
Pots contactar amb qualsevol entitat que aquí surt mapada. Cada projecte te les seves característiques i requerirà d'unes observacions diferents. Troba el teu projecte i engresca't per contribuir amb el patrimoni natural.

Més informació aquí.