Grup de Recerca FEM (Freshwater and Ecology Management) - UB

Avinguda Diagonal, 645
Les Corts
08028
Barcelonahttp://www.ub.edu/fem/index.php/ca


Latitude: 2.1171245
Longitude: 41.3852157


Facebook

  • Institució o centre de recerca
  • Ciència ciutadanaEl grup de recerca Freshwater Ecology and Management (F.E.M) està especialitzat en l’estudi de l’ecologia d’ecosistemes aquàtics continentals siguin llacs, llacunes, embassaments o rius, i l’aplicació d’aquests estudis en la seva conservació i gestió. Dues de les línies principals d’actuació són l’estudi de la biodiversitat i l’ús dels macroinvertebrats aquàtics com a bioindicadors del estat ecològic. El grup va néixer l’any 1978 amb els primers estudis que el Dr. Narcís Prat va dirigir en els rius d’Andorra. L’any 2005, el grup de recerca fou reconegut per la Generalitat de Catalunya amb el seu nom actual.

El grup té una amplia activitat de recerca en projectes locals, provincials, autonòmics, nacionals i internacionals. La llista actualitzada de projectes es pot trobar a la secció Recerca del nostre web. Els nostres estudis tenen una durada variable, des d’estudis puntuals per analitzar els efectes de la contaminació en un punt determinat d’un riu, fins a estudis a llarg termini de la biodiversitat i la qualitat ecològica dels rius de Barcelona des de 1979, i en continu des del 1995 (http://ecobill.diba.cat/ i http://www.ub.edu/fem/index.php/ca/ecostrimed-2012). Hem treballat tant a Catalunya i Espanya com a diferents parts del món i, en els darrers anys, hem fet diversos estudis sobre l’ecologia i la gestió de rius de la serralada dels Andes (Chile, Perú, Ecuador i Colombia) pels quals hem dissenyat una pàgina web específica (http://www.ub.edu/riosandes/).

Part de la nostra feina se centra en la difusió i transferència de coneixement a la societat. A més de produir protocols per a l’estudi de rius, tenim molts treballs de divulgació i les nostres activitats s’anuncien també per les xarxes socials. També estem treballant en l’aplicació de noves tecnologies a la gestió participativa de l’aigua a la qual hem dedicat també molts esforços.

Finalment, un altra aspecte molt important per a nosaltres és la formació. Els membres del grup han dirigit més 20 tesis doctorals i un nombre més gran de tesines, projectes de final de carrera, tesis de màster i altres treballs. Cada any tenim entre 2 i 5 estudiants que fan les pràctiques amb nosaltres, incloent els estudiants Erasmus que ens visiten. Així mateix tenim contacte habitual amb les administracions, empreses, o centres de recerca on els nostres estudiants, doctorands i doctors treballen, i amb molts d’elles col·laborem habitualment.

Grup de Recerca FEM (Freshwater and Ecology Management) - UB

Avinguda Diagonal, 645
Les Corts / La Maternitat i Sant Ramon
08028 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.ub.edu/fem/index.php/ca Facebook

El grup de recerca Freshwater Ecology and Management (F.E.M) està especialitzat en l’estudi de l’ecologia d’ecosistemes aquàtics continentals siguin llacs, llacunes, embassaments o rius, i l’aplicació d’aquests estudis en la seva conservació i gestió. Dues de les línies principals d’actuació són l’estudi de la biodiversitat i l’ús dels macroinvertebrats aquàtics com a bioindicadors del estat ecològic. El grup va néixer l’any 1978 amb els primers estudis que el Dr. Narcís Prat va dirigir en els rius d’Andorra. L’any 2005, el grup de recerca fou reconegut per la Generalitat de Catalunya amb el seu nom actual.

El grup té una amplia activitat de recerca en projectes locals, provincials, autonòmics, nacionals i internacionals. La llista actualitzada de projectes es pot trobar a la secció Recerca del nostre web. Els nostres estudis tenen una durada variable, des d’estudis puntuals per analitzar els efectes de la contaminació en un punt determinat d’un riu, fins a estudis a llarg termini de la biodiversitat i la qualitat ecològica dels rius de Barcelona des de 1979, i en continu des del 1995 (http://ecobill.diba.cat/ i http://www.ub.edu/fem/index.php/ca/ecostrimed-2012). Hem treballat tant a Catalunya i Espanya com a diferents parts del món i, en els darrers anys, hem fet diversos estudis sobre l’ecologia i la gestió de rius de la serralada dels Andes (Chile, Perú, Ecuador i Colombia) pels quals hem dissenyat una pàgina web específica (http://www.ub.edu/riosandes/).

Part de la nostra feina se centra en la difusió i transferència de coneixement a la societat. A més de produir protocols per a l’estudi de rius, tenim molts treballs de divulgació i les nostres activitats s’anuncien també per les xarxes socials. També estem treballant en l’aplicació de noves tecnologies a la gestió participativa de l’aigua a la qual hem dedicat també molts esforços.

Finalment, un altra aspecte molt important per a nosaltres és la formació. Els membres del grup han dirigit més 20 tesis doctorals i un nombre més gran de tesines, projectes de final de carrera, tesis de màster i altres treballs. Cada any tenim entre 2 i 5 estudiants que fan les pràctiques amb nosaltres, incloent els estudiants Erasmus que ens visiten. Així mateix tenim contacte habitual amb les administracions, empreses, o centres de recerca on els nostres estudiants, doctorands i doctors treballen, i amb molts d’elles col·laborem habitualment.

Itineraris que contenen aquest punt d'interès   x 1