Itinerari geològic pels voltants del Park Güell


  • Espai d'interès geològic
  • Vista panoràmica
  • Parc o jardí públic

L’itinerari proposat fa una pinzellada de la geologia urbana que s’observa al voltant del Park Güell. Es planteja com un passeig amb diversos punts d’observacions geològiques. El passeig durà els ciutadans a observar des de roques antigues, observables a Collserola i la part alta de Barcelona que tenen més de 450 milions d’anys (Ma) fins als sediments actuals que omplen la plana de Barcelona.

Punts d'interès de l'itinerari   x 7

Les pissarres gris blavoses del Silurià de l’escola Virolai

La geologia de Barcelona des del Mirador de Joan Sales

Les roques carbonàtiques del Devonià a l’entrada nord del Park Güell

Les calcàries del Devonià al mur de la Casa Martí Trias

La zona de fractura entre el Carbonífer i el Devonià al Park Güell

Els microconglomerats i gresos del Carbonífer al nord del Park Güell

Les lidites carboníferes del carrer Verdi

Itinerari geològic pels voltants del Park Güell

Horta - Guinardó / Gràcia
L’itinerari proposat fa una pinzellada de la geologia urbana que s’observa al voltant del Park Güell. Es planteja com un passeig amb diversos punts d’observacions geològiques. El passeig durà els ciutadans a observar des de roques antigues, observables a Collserola i la part alta de Barcelona que tenen més de 450 milions d’anys (Ma) fins als sediments actuals que omplen la plana de Barcelona.