Actuacions sobre dues espècies en creixement a la ciutat i rodalies, el senglar i el gavià argentat

19-07-2018

El Pla d’acció de senglars vol sensibilitzar la població i limitar l’accés al menjar dels senglars. L’estudi sobre el gavià intentarà esbrinar la seva possible influència sobre la salut de les persones.

S’estima que la població de senglars al Parc de Collserola ha passat d’uns 500 als anys 90, a 1500 en l’actualitat

Com a conseqüència:
 • Augmenta el risc d’encomanar-se malalties,
 • Puja la pressió sobre la vegetació i altres animals
 • Incrementa el perill cap a les persones en forma d’accidents de trànsit, danys al patrimoni o fins i tot atacs.
Als barris perifèrics al Parc sovintegen a les nits, a la cerca d’aliment que algunes persones els hi donen o que troben en contenidors, papereres i punts d’alimentació de gats.
Són animals salvatges adaptats a viure als boscos. Desbrossen i ajuden a dispersar llavors, però a la ciutat poden ser agressius.

Si en coincidiu:
 • No us hi apropeu.
 • No els toqueu.
 • No els doneu menjar.
 • Intenteu espantar-los des de lluny amb gestos i soroll.
 • Vigileu el menjar a les àrees de pícnic.
 • Conduïu amb precaució a les zones pròximes a Collserola.
El Pla d’acció de senglars des de fa dos anys ha ajudat a reduir el nombre d’incidències. S’ha passat de 1.187 l’any 2016 a 667 al 2017, majoritàriament albiraments i, en casos puntuals, alguna mossegada o cop.

Les accions dutes a terme són:
 • Campanya de comunicació i sensibilització ciutadana: Vuit informadors difonen els riscos de la seva presència i la importància de no alimentar-los, i ajuden a detectar punts d’alimentació.
 • Reunions amb gestors de colònies de gats ferals i col·locació d’arquetes a les gateres per evitar l’accés dels senglars al pinso.
 • Bloqueig de contenidors i papereres per evitar que puguin bolcar-los o desplaçar-los.
 • Actuacions en zones verdes per fer-les menys atractives.
 • Captures excepcionals quan es produeixen pics importants amb grups molt habituats ja a la trama urbana. L’any passat es van fer tres captures, amb un total de 42 senglars.
 • Treball amb el Parc de Collserola per impulsar noves mesures de control dins dels seus límits.
 • Treball amb la UAB, que està desenvolupant una vacuna esterilitzadora.

El treball sobre el gavià argentat a Barcelona es diu ”Ecologia del moviment i impacte zoonòtic del gavià argentat BCN GULLS”. Té prevista una durada de 5 anys i col·laboraran biòlegs, ecòlegs i microbiòlegs. Es vol saber-ne més de l’ecologia de l’espècie i el potencial impacte zoonòtic (capacitat de transmetre o generar malalties). En el projecte consisteix en esbrinar:
 • patrons de moviment, llocs d’alimentació, nidificació o àrees freqüentades i ús de l’hàbitat amb l’ús d’anelles de lectura a distància i dispositius gps.
 • capacitat de dispersió i potencial transmissió de patògens mitjançant mostrejos microbiològics fecals de gavians i comparacions amb d’humans.
El seguiment dels gavians a Barcelona es fa des de fa anys i es disposa de força informació, l’estat de salut i la possibilitat de presència de patògens en aquestes aus.
En aquest treball es faran servir tècniques de maneig respectuoses amb els individus. Hi col·laboren l’Institut de Ciències del Mar-CSIC, l’Institut Català d’Ornitologia, l’ISGlobal i Hospital Clínic de Barcelona, i l’Estació Biològica de Doñana-CSIC.

Més informació:
Reforç de la campanya per evitar la presència de senglars a Barcelona
Comença un estudi del gavià argentat a Barcelona
Aus urbanes, Coloms urbans, Gavià argentat. Zoonosis en aus urbanes

En el Mapa:
Articles relacionats

 

5528f8a40a92f4711a8b456a
53962bce0a92f4261f8b45ac
54468e780a92f4ae1f8b4568

Darreres Fotografies

Darrers Relats