L’economia social, solidària i cooperativa al Raval


 • Empreses d'economia social i solidària
 • Membre de Barcelona + Sostenible
 • Botiga de productes no alimentaris sostenibles
 • Organitzacions de cooperació al desenvolupament i solidaritat
 • Serveis de suport i ajuda mútua
 • Empresa de béns o serveis per la sostenibilitat
 • Botiga de productes alimentaris locals o ecològics
 • Botiga on es poden adquirir productes a granel
 • Comerç de proximitat de productes locals
 • Botiga de comerç just i solidari
 • Finances ètiques
 • Indret cultural

Aquest és un itinerari que es va fer el 22 de juliol de 2015 i va servir per conèixer les iniciatives al barri del Raval que busquen altres maneres de produir, finançar-se, consumir i fomentar l’ocupació, construint un món més just i equitatiu.
Van participar una trentena de persones i es van visitar els següents punts
 • Tinta invisible
 • Estel Tàpia
 • Impulsem
 • Unió de Cooperatives per a la Fabricació de Pastes per a Sopa
 • Ceres Natural
 • Oikocredit Catalunya

Tinta Invisible és una editorial cooperativa d’obra gràfica. Treballen el gravat calcogràfic, l’enquadernació artística, l'estampa digital giclée i el disseny gràfic.

L’Associació Estel Tàpia L’Associació Estel Tàpia és una entitat sense afany de lucre que des de 1984 es dedica a la inclusió social i laboral de persones adultes en situació de vulnerabilitat social i econòmica.

Impulsem s.c.c.l. és una cooperativa d'iniciativa social i sense ànim de lucre. La seva missió és desenvolupar accions de caràcter integrador en els àmbits educatiu, social, laboral i de formació permanent per tal de contribuir a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i minorar els efectes de l’exclusió social.

Unió de Cooperatives per a la Fabricació de Pastes per a Sopa es va fundar l’octubre de 1920 i era propietat de 40 cooperatives. Va néixer (com d’altres de l’època) per fer front a les dificultats econòmiques que patia el proletariat industrial.

Ceres Natural és una botiga en forma jurídica de cooperativa. Venen aliments i altres productes ecològics, d'artesania i de comerç just.

OIKOCREDIT CATALUNYA és una de les associacions de OIKOCREDIT Internacional. Promovem la justícia global a través d'inversions socialment responsables, invertint els teus estalvis de forma ètica en projectes que lluiten contra la pobresa a països en vies de desenvolupament.
 

Punts d'interès de l'itinerari   x 7

Tinta Invisible SCCL

Associació Estel Tàpia

Impulsem

Unió de Cooperatives per a la Fabricació de Pastes per a Sopa

Molsa CeresNatural SCCL

OIKOCREDIT CATALUNYA, ASSOC.

SETEM CATALUNYA, ASSO.

L’economia social, solidària i cooperativa al Raval

Ciutat Vella / Sant Antoni
Aquest és un itinerari que es va fer el 22 de juliol de 2015 i va servir per conèixer les iniciatives al barri del Raval que busquen altres maneres de produir, finançar-se, consumir i fomentar l’ocupació, construint un món més just i equitatiu.
Van participar una trentena de persones i es van visitar els següents punts
 • Tinta invisible
 • Estel Tàpia
 • Impulsem
 • Unió de Cooperatives per a la Fabricació de Pastes per a Sopa
 • Ceres Natural
 • Oikocredit Catalunya

Tinta Invisible és una editorial cooperativa d’obra gràfica. Treballen el gravat calcogràfic, l’enquadernació artística, l'estampa digital giclée i el disseny gràfic.

L’Associació Estel Tàpia L’Associació Estel Tàpia és una entitat sense afany de lucre que des de 1984 es dedica a la inclusió social i laboral de persones adultes en situació de vulnerabilitat social i econòmica.

Impulsem s.c.c.l. és una cooperativa d'iniciativa social i sense ànim de lucre. La seva missió és desenvolupar accions de caràcter integrador en els àmbits educatiu, social, laboral i de formació permanent per tal de contribuir a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i minorar els efectes de l’exclusió social.

Unió de Cooperatives per a la Fabricació de Pastes per a Sopa es va fundar l’octubre de 1920 i era propietat de 40 cooperatives. Va néixer (com d’altres de l’època) per fer front a les dificultats econòmiques que patia el proletariat industrial.

Ceres Natural és una botiga en forma jurídica de cooperativa. Venen aliments i altres productes ecològics, d'artesania i de comerç just.

OIKOCREDIT CATALUNYA és una de les associacions de OIKOCREDIT Internacional. Promovem la justícia global a través d'inversions socialment responsables, invertint els teus estalvis de forma ètica en projectes que lluiten contra la pobresa a països en vies de desenvolupament.