Les roques carbonàtiques del Devonià a l’entrada nord del Park Güell

Carretera del Carmel, 23B
Gràcia
08024
BarcelonaLatitude: 2.1520702476769
Longitude: 41.41544879354  • Espai d'interès geològic


Descripció
Aflorament continu de 30 m de calcàries marronoses que cap al sudest passen a margues blanquinoses finament laminades. Les calcàries són roques formades per carbonat càlcic i/o magnèsic i estan molt ben cimentades. Les margues també estan formades per carbonat i, a més, contenen argiles, per això es desfan amb més facilitat.

Les calcàries i margues es trenquen per uns plans (estratificació) subverticals inclinats cap al sud. Els estrats de calcàries tenen potències variables amb alguns paquets massissos d’1 m de gruix alternant amb d’altres més prims (entre 5 a 30 cm). La textura és nodulosa i localment presenten colors marronosos resultat de transformacions químiques (calcita a dolomita).

Les margues es trenquen en plans fins els quals, localment, presenten plecs de dimensions decimètriques (50 cm).

Història i interpretació
Les calcàries són roques sedimentàries la major part de les quals es formen a partir de la precipitació de carbonat càlcic, molt abundant al fons del mar. Les calcàries també es poden formar a partir de les conquilles o els esquelets, coralls, etc. de molts dels essers vius que viuen al mar i que tenen aquesta composició.

Les roques d’aquest aflorament han estat datades entre 420 a 360 milions d’anys mitjançant la presència de restes fòssils de crinoïdeus, ortoceràtids i braquiòpodes i pel tipus de fòssils s’interpreta que es van dipositar en plataformes marines amb certa oxigenació.

Interès
Les calcàries s’han utilitzat durant tota la història dels homes com a roques de construcció per les seves propietats físiques i la resistència a la meteorització. Triturades ben fines s’utilitzen, per produir ciment Portland.. També s’utilitzen per fer escultures per la seva mida de gra fina i homogeneïtat. Les calcàries tenen importància econòmica com a reservoris de petroli a causa de la seva gran porositat.

Les roques carbonàtiques del Devonià a l’entrada nord del Park Güell

Fotografia: Sergio Valenzuela García
Carretera del Carmel, 23B
Gràcia / La Salut
08024 - Barcelona
Com s'hi va?

Descripció
Aflorament continu de 30 m de calcàries marronoses que cap al sudest passen a margues blanquinoses finament laminades. Les calcàries són roques formades per carbonat càlcic i/o magnèsic i estan molt ben cimentades. Les margues també estan formades per carbonat i, a més, contenen argiles, per això es desfan amb més facilitat.

Les calcàries i margues es trenquen per uns plans (estratificació) subverticals inclinats cap al sud. Els estrats de calcàries tenen potències variables amb alguns paquets massissos d’1 m de gruix alternant amb d’altres més prims (entre 5 a 30 cm). La textura és nodulosa i localment presenten colors marronosos resultat de transformacions químiques (calcita a dolomita).

Les margues es trenquen en plans fins els quals, localment, presenten plecs de dimensions decimètriques (50 cm).

Història i interpretació
Les calcàries són roques sedimentàries la major part de les quals es formen a partir de la precipitació de carbonat càlcic, molt abundant al fons del mar. Les calcàries també es poden formar a partir de les conquilles o els esquelets, coralls, etc. de molts dels essers vius que viuen al mar i que tenen aquesta composició.

Les roques d’aquest aflorament han estat datades entre 420 a 360 milions d’anys mitjançant la presència de restes fòssils de crinoïdeus, ortoceràtids i braquiòpodes i pel tipus de fòssils s’interpreta que es van dipositar en plataformes marines amb certa oxigenació.

Interès
Les calcàries s’han utilitzat durant tota la història dels homes com a roques de construcció per les seves propietats físiques i la resistència a la meteorització. Triturades ben fines s’utilitzen, per produir ciment Portland.. També s’utilitzen per fer escultures per la seva mida de gra fina i homogeneïtat. Les calcàries tenen importància econòmica com a reservoris de petroli a causa de la seva gran porositat.