Els microconglomerats i gresos del Carbonífer al nord del Park Güell

Avinguda del Coll del Portell, 130
Gràcia
08024
BarcelonaLatitude: 2.1511017142944
Longitude: 41.415989474708  • Espai d'interès geològic


Descripció
Aflorament extens de 50 a 60 m on s’observa una roca molt massissa i esquarterada, que es trenca en blocs. Es tracta de gresos i localment passades de micronglomerats de color gris, que en alterar-se presenten uns colors ocres. Aquests materials són característics del Carbonífer (fàcies Culm). Els clastos tenen mides d’uns 5 mm, i excepcionalment arriben als 5 cm. La composició dels clastos és quars blanquinós i fragments d’altres roques com fil·lites i lidites (quars negre).

L’ull del geòleg
Aquests materials com a roques detrítiques, que s’haurien depositat en ambients marins soms mitjançant fluxos turbidítics. Aquests materials d’edat Carbonífera el geòleg els associa al desmantellament de la serralada formada durant l’orogènia herciniana (310 Ma).
 

Els microconglomerats i gresos del Carbonífer al nord del Park Güell

Avinguda del Coll del Portell, 130
Gràcia / La Salut
08024 - Barcelona
Com s'hi va?

Descripció
Aflorament extens de 50 a 60 m on s’observa una roca molt massissa i esquarterada, que es trenca en blocs. Es tracta de gresos i localment passades de micronglomerats de color gris, que en alterar-se presenten uns colors ocres. Aquests materials són característics del Carbonífer (fàcies Culm). Els clastos tenen mides d’uns 5 mm, i excepcionalment arriben als 5 cm. La composició dels clastos és quars blanquinós i fragments d’altres roques com fil·lites i lidites (quars negre).

L’ull del geòleg
Aquests materials com a roques detrítiques, que s’haurien depositat en ambients marins soms mitjançant fluxos turbidítics. Aquests materials d’edat Carbonífera el geòleg els associa al desmantellament de la serralada formada durant l’orogènia herciniana (310 Ma).