Caminades per la Sostenibilitat 2019: Respirem per Horta


  • Parc o jardí públic
  • Control de contaminació
  • Parc o jardí històric
  • Ambient aquàtic continental
  • Fauna
  • Accessible per a persones amb mobilitat reduïda

Recorregut dissenyat per ISGlobal. Farem una ruta per a mostrar els espais verds del districte d’Horta, tot incidint en els beneficis d’aquestes rutes en la salut. Estarà dinamitzada pels especialistes en divulgació de l’Institut per la Salut Global de Barcelona.

Punt 1 Parc del Laberint d'Horta espai verd per a poder-ho contrastar amb altres espais de la ruta.

Punt 2 Jardins de Marià Cañardo Lacasta jardí urbà sense deixar la ruta verda, per a explicar la importància d’aquest tipus d’espais per a la salut.

Punt 3 Ronda de Dalt, per tal d’exemplificar els espais sorollosos i els impactes en la salut.

Punt 4 Jardins de Montbau jardí urbà per a veure el contrast tan de temperatures, com de soroll, com de qualitat de l’aire, respecte la ronda de Dalt.

Punt 5 Residència d’avis Vall d’Hebron qualitat en soroll, temperatures i aire, en una residència allunyada de carreteres principals, però sense zona verda.

Punts d'interès de l'itinerari   x 5

Parc del Laberint d'Horta

Jardins de Marià Cañardo Lacasta

Jardins de Montbau

Centre Blauclínic Residència Assistida Llar Sant Jordi de la Vall d'Hebron

XVPCA Parc de la Vall d'Hebron

Caminades per la Sostenibilitat 2019: Respirem per Horta

ISGlobal. Farem una ruta per a mostrar els espais verds del districte d’Horta, tot incidint en els beneficis d’aquestes rutes en la salut. Estarà dinamitzada pels especialistes en divulgació de l’Institut per la Salut Global de Barcelona.

Punt 1 Parc del Laberint d'Horta espai verd per a poder-ho contrastar amb altres espais de la ruta.

Punt 2 Jardins de Marià Cañardo Lacasta jardí urbà sense deixar la ruta verda, per a explicar la importància d’aquest tipus d’espais per a la salut.

Punt 3 Ronda de Dalt, per tal d’exemplificar els espais sorollosos i els impactes en la salut.

Punt 4 Jardins de Montbau jardí urbà per a veure el contrast tan de temperatures, com de soroll, com de qualitat de l’aire, respecte la ronda de Dalt.

Punt 5 Residència d’avis Vall d’Hebron qualitat en soroll, temperatures i aire, en una residència allunyada de carreteres principals, però sense zona verda.">5cd95b5b24dd5d231c8b4567
5399edc30a92f47e288b45a9
5a93b14624dd5d3c1d8b456a
5a93b16f24dd5d26188b456a
5a93b18424dd5d26188b456f
5a93b19524dd5db5178b4570
5a93b1ef24dd5d3c1d8b4574
5a93b21424dd5d26188b4579
5a93b22f24dd5d26188b457e
5cf65b9424dd5d8b2d8b456c
5cf65b9924dd5d7e2d8b456d
Horta - Guinardó
Recorregut dissenyat per ISGlobal. Farem una ruta per a mostrar els espais verds del districte d’Horta, tot incidint en els beneficis d’aquestes rutes en la salut. Estarà dinamitzada pels especialistes en divulgació de l’Institut per la Salut Global de Barcelona.

Punt 1 Parc del Laberint d'Horta espai verd per a poder-ho contrastar amb altres espais de la ruta.

Punt 2 Jardins de Marià Cañardo Lacasta jardí urbà sense deixar la ruta verda, per a explicar la importància d’aquest tipus d’espais per a la salut.

Punt 3 Ronda de Dalt, per tal d’exemplificar els espais sorollosos i els impactes en la salut.

Punt 4 Jardins de Montbau jardí urbà per a veure el contrast tan de temperatures, com de soroll, com de qualitat de l’aire, respecte la ronda de Dalt.

Punt 5 Residència d’avis Vall d’Hebron qualitat en soroll, temperatures i aire, en una residència allunyada de carreteres principals, però sense zona verda.