Caminades per la Sostenibilitat 2019: Els Verds exòtics als jardins amagats


  • Parc o jardí públic
  • Col·lecció botànica
  • Centre que fomenta la biodiversitat
  • Parc o jardí històric
  • Arbre d'interès
  • WIFI municipal gratuït
  • Museu de sostenibilitat ambiental o social
  • Font ornamental
  • Ambient aquàtic continental

Recorregut dissenyat per Naturalwalks. Un passeig tranquil per descobrir a cada pas la seva biodiversitat, arbres, arbusts o herbes d’arreu del planeta que ens expliquen la relació de la ciutat amb els usos del verds als llarg de l’història: decoració, comestibles, medicinals o la inspiració en la cultura diversa. No accessible per a persones amb diversitat funcional.

Punt 1 Museu d'Arqueologia és una plataforma de museus i jaciments esparsos per tot el territori. Consta de 66 museus, centres d’interpretació i jaciments de diferent titularitat.

Punt 2 Teatre Grec és un dels jardins dissenyats per Jean-Claude Nicolas Forestier per l’Exposició Internacional de Barcelona del 1929. Havia de connectar la plaça del Solstici —inicialment pertanyent als jardins de Laribal i actualment espai on hi ha la Fundació Miró— amb la part baixa del passeig de Santa Madrona i amb els palaus de l’Exposició Internacional.
Pi bunya (Araucaria bidwillii). Es tracta d'un "fòssil vivent". Aquesta espècie es va originar al Juràsic coincidint amb el dionsaures. Les seves grans llavors es creu que eran dispersades per la megafauna, (dinosaures al principi i grans mamífers i aus més endavant).

Punt 3 Font del Gat és una font inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està ubicada dins dels Jardins de Laribal.

Punt 4 Jardí d’Aclimatació està ordenat en parterres on destaquen els grans arbres. Els exemplars estan prou separats entre sí per poder conèixer les possibilitats de desenvolupament en el clima de Barcelona.

Punt 5 Jardí Botànic Històric va néixer en el marc de l'Exposició Internacional de 1929, obra del doctor Pius Font i Quer, amb espècies de la Península i el nord d'Àfrica. 

Punts d'interès de l'itinerari   x 7

Museu d'Arqueologia de Catalunya

Jardins del Teatre Grec

Bunya Bunya Jardins del Teatre Grec (Arbre d'interès local)

Font del Gat (Estàtua)

Jardí d’Aclimatació de Montjuïc

Jardí Botànic Històric de Barcelona

Taronger de Lousiana Carrer Marià Montessori, Entre Carrer Lleida i Sta.Madrona (Arbre d'interès local)

Caminades per la Sostenibilitat 2019: Els Verds exòtics als jardins amagats

Naturalwalks. Un passeig tranquil per descobrir a cada pas la seva biodiversitat, arbres, arbusts o herbes d’arreu del planeta que ens expliquen la relació de la ciutat amb els usos del verds als llarg de l’història: decoració, comestibles, medicinals o la inspiració en la cultura diversa. No accessible per a persones amb diversitat funcional.

Punt 1 Museu d'Arqueologia és una plataforma de museus i jaciments esparsos per tot el territori. Consta de 66 museus, centres d’interpretació i jaciments de diferent titularitat.

Punt 2 Teatre Grec és un dels jardins dissenyats per Jean-Claude Nicolas Forestier per l’Exposició Internacional de Barcelona del 1929. Havia de connectar la plaça del Solstici —inicialment pertanyent als jardins de Laribal i actualment espai on hi ha la Fundació Miró— amb la part baixa del passeig de Santa Madrona i amb els palaus de l’Exposició Internacional.
Pi bunya (Araucaria bidwillii). Es tracta d'un "fòssil vivent". Aquesta espècie es va originar al Juràsic coincidint amb el dionsaures. Les seves grans llavors es creu que eran dispersades per la megafauna, (dinosaures al principi i grans mamífers i aus més endavant).

Punt 3 Font del Gat és una font inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està ubicada dins dels Jardins de Laribal.

Punt 4 Jardí d’Aclimatació està ordenat en parterres on destaquen els grans arbres. Els exemplars estan prou separats entre sí per poder conèixer les possibilitats de desenvolupament en el clima de Barcelona.

Punt 5 Jardí Botànic Històric va néixer en el marc de l'Exposició Internacional de 1929, obra del doctor Pius Font i Quer, amb espècies de la Península i el nord d'Àfrica. ">5ce292be24dd5d8a168b4567
58cd24ec24dd5daf5a8b456a
592c0c5924dd5d85488b456d
592c10af24dd5ddc488b4571
Sants - Montjuïc
Recorregut dissenyat per Naturalwalks. Un passeig tranquil per descobrir a cada pas la seva biodiversitat, arbres, arbusts o herbes d’arreu del planeta que ens expliquen la relació de la ciutat amb els usos del verds als llarg de l’història: decoració, comestibles, medicinals o la inspiració en la cultura diversa. No accessible per a persones amb diversitat funcional.

Punt 1 Museu d'Arqueologia és una plataforma de museus i jaciments esparsos per tot el territori. Consta de 66 museus, centres d’interpretació i jaciments de diferent titularitat.

Punt 2 Teatre Grec és un dels jardins dissenyats per Jean-Claude Nicolas Forestier per l’Exposició Internacional de Barcelona del 1929. Havia de connectar la plaça del Solstici —inicialment pertanyent als jardins de Laribal i actualment espai on hi ha la Fundació Miró— amb la part baixa del passeig de Santa Madrona i amb els palaus de l’Exposició Internacional.
Pi bunya (Araucaria bidwillii). Es tracta d'un "fòssil vivent". Aquesta espècie es va originar al Juràsic coincidint amb el dionsaures. Les seves grans llavors es creu que eran dispersades per la megafauna, (dinosaures al principi i grans mamífers i aus més endavant).

Punt 3 Font del Gat és una font inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està ubicada dins dels Jardins de Laribal.

Punt 4 Jardí d’Aclimatació està ordenat en parterres on destaquen els grans arbres. Els exemplars estan prou separats entre sí per poder conèixer les possibilitats de desenvolupament en el clima de Barcelona.

Punt 5 Jardí Botànic Històric va néixer en el marc de l'Exposició Internacional de 1929, obra del doctor Pius Font i Quer, amb espècies de la Península i el nord d'Àfrica.