This site uses our own and third party cookies to improve our services. If you continue to browse, consider accepting its use. 
You can get more information or how to change your browser settings.   Cookies Policy

LES ONES DE CALOR.Un problema global

29-01-2019
AUSTRÀLIA VIU UNA ONA DE CALOR EXTREMA. Un fenomen global cada cop més sever
Les ones de calor que ens han afectat directament els últims estius, responen a l'escalfament global del planeta i cada cop afecten amb més intensitat a diferents àrees de la Terra. L'estiu Austral està essent també extremadament calorós a Austràlia. Adelaida amb clima típicament mediterrani està registrant temperatures al voltant dels 45º C.
Aquestes temperatures extremes estan afectant les persones, i a molts animals  que no tenen recursos per combatre aquestes calorades, cavalls salvatges, koales, cangurs,  ratpenats estan patint coma a conseqüència de la calor i la dificultat per trobar aigua, alguns estan morint deshidratats
Aquesta situació, conseqüència de l'escalfament global derivat del canvi climàtic anirà afectant progressivament a més zones del planeta amb afectacions que comportaran migracions humanes per pèrdues de collites i desaparició de moltes especies.