Enigmapa: Impactes del COVID19 en la generació de residus

03-06-2020
Durant la crisi sanitària ocasionada per la Covid19 s’han observat evidències quantitatives del seu impacte envers la generació de residus. Segons dades de producció i recollida selectiva publicades des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Agència de Residus els residus municipals van patir una clara davallada durant el primer mes de confinament.  La generació de residus a Catalunya va disminuir una mitjana del 17%. En el cas concret de la ciutat de Barcelona, la reducció va arribar a nivells dels anys 80, amb un 25% de reducció.

Pel que fa a la recollida selectiva, també es va viure una disminució d’un 20% a tot Catalunya. Tot i que la caiguda va ser important a totes les fraccions, van destacar aquelles vinculades al sector comercial no alimentari – paper i cartró – i de restauració – orgànica i vidre. Els envasos lleugers van experimentar una reducció menys intensa, i fins i tot van arribar a augmentar els envasos de refrescos i cerveses d’un sol ús, ja que no es podin consumir als bars on encara es serveixen envasos retornables.

Tot i això, està clar que el residu més significatiu en aquesta pandèmia són les mascaretes i guants d’un sol ús. Davant de la por i sensació de vulnerabilitat que causa aquesta situació, moltes persones pensen que utilitzant els guants tindran una major protecció però, de fet, tal i com ja fa dies que alerta la comunitat mèdica i científica, utilitzar-los fins i tot pot ser perillós per la sensació de falsa seguretat que ens provoca. A aquest massiu ús s’hi sumen els impactes ambientals derivats dels guants, que s’han convertit en un dels elements més abandonats als carrers i medi natural, i que ja comencem a recollir a les nostres platges i mars.

Aquestes dades evidencien la importància de determinats sectors econòmics en la generació de residus municipals, així com la eficiència de determinats models de recollida.

L’impacte sobre la generació de residus d’envasos ens aporta dades significatives sobre l’actual model de distribució i sobre d’incompliment del dret de la ciutadania de consumir sense generar residus. La ciutadania va continuar amb les seves pautes de consum de begudes i aliments en confinament, però ho va fer en base als envasats que es troben en els establiments comercials, és a dir, en formats més petits i en envasos d’un sol ús per a les begudes i altres aliments.

També s’ha observat com la crisi sanitària afecta la sensació de vulnerabilitat i por al contagi en vers a la compra a granel i amb elements reutilitzables per part dels consumidors que alguns establiments han deixat de permetre durant la crisi sanitària. El missatge de la por i les falses garanties higièniques que la indústria del plàstic atorga tant en el cas dels guants com en el cas dels productes d’alimentació envasats, no pot fer-nos fer passos enrere ni tornar a un model de consum que inunda el nostre medi ambient de plàstic. El missatge és clar: els plàstics d’un sol ús no són en cap cas una solució a la pandèmia del coronavirus, sinó que estan intrínsecament relacionats amb la crisi climàtica que ja vivim.

Tenim a les nostres mans una gran oportunitat per fe un anàlisi profund i en base a tots els factors i agents implicats en el model de consum i distribució. Especialment, per prendre aquelles mesures que mitiguin un possible repunt en la generació de residus i per protegir el dret dels consumidors a fer un consum sense generació de residus ni impactes a la nostra salut. És el moment d’impulsar polítiques que donin suport a aquelles iniciatives i activitats que accelerin la transició cap al residu zero. Un model de producció i consum on els productes estiguin dissenyats amb criteris d’ecodisseny, minimització de residus, reparabilitat, reutilització i, al final de la vida útil, recuperació i reciclatge.