Plataforma única i espai d'estada

carrer Benavent, 45
Les Corts
08028
BarcelonaLatitude: 2.1244011
Longitude: 41.378941  • Zones de vianants o de prioritat invertida


Adequació del carrer de plataforma única per guanyar espais per als vianants.
S’ha aixecat l’asfalt al mateix nivell que la vorera, fent una plataforma única al carrer Benavent, així relliga el Jardins de Bacardí amb la plaça de les Ceràmiques Vicens, on s'ha implantat al carrer la prioritat invertida, prioritat per a vianants, reduir la velocitat dels vehicles.

Nou espai d’estada d’una part del solar. 
Una part del solar s’ha convertit en un espai d’estada amb jocs per fer gimnàstica a l’aire lliure, bancs i s’ha renovat i increment de l’arbrat i parterres. I a l'altre meitat del solar es manté com a zona d'aparcament.

 

Plataforma única i espai d'estada

carrer Benavent, 45
Les Corts / La Maternitat i Sant Ramon
08028 - Barcelona
Com s'hi va?

Adequació del carrer de plataforma única per guanyar espais per als vianants.
S’ha aixecat l’asfalt al mateix nivell que la vorera, fent una plataforma única al carrer Benavent, així relliga el Jardins de Bacardí amb la plaça de les Ceràmiques Vicens, on s'ha implantat al carrer la prioritat invertida, prioritat per a vianants, reduir la velocitat dels vehicles.

Nou espai d’estada d’una part del solar. 
Una part del solar s’ha convertit en un espai d’estada amb jocs per fer gimnàstica a l’aire lliure, bancs i s’ha renovat i increment de l’arbrat i parterres. I a l'altre meitat del solar es manté com a zona d'aparcament.

 

Itineraris que contenen aquest punt d'interès   x 1