Parc de Can Rigal

Av. Albert Bastardas, 23
Les Corts
08028
Barcelona

http://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/parc-de-can-rigal_99400320168.html


Latitude: 2.1077671
Longitude: 41.3793434  • Parc o jardí públic
  • Instal·lació d'energia solar fotovoltaica
  • Pipicà i espai d'esbarjo per a gossos


El parc metropolità de Can Rigal vol contribuir a la consolidació d'una àrea ciutadana a cavall entre Barcelona i L'Hospitalet. En el procés de redacció hi ha tingut una participació activa el moviment associatiu dels entorns, que han proposat idees que s'han implantat en el projecte.

Un nou parc metropolità

El Parc de Can Rigal és un nou parc obert d'ús públic on s'hi identifica un eix principal nord-sud que connecta els dos municipis de Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat i que dóna lloc a dues zones diferenciades. Per un costat, una zona de bosc mediterrani amb pins i alzines, que potencia el valor paisatgístic de Collserola. Per l'altre, una zona de prat amb un sistema de plataformes i plantacions geomètriques d'arbrat caducifoli que acull les zones de jocs infantils.

Podeu consultar el Visor de fauna de l'AMB sobre aquest parc

El camí central es descompon donant lloc a àrees de descans i parterres geomètrics d'arbustives i herbàcies, que actuen com a filtre entre les dues zones. L'accent de color es va alternant al llarg del passeig amb el relleu de la floració de les espècies seleccionades al llarg de l'any. Les pèrgoles i pòrtics, amb plantació d'enfiladisses i plaques fotovoltaiques, potencien el caràcter d'eix central i creen zones d'ombra i color, alhora que alimenten la il·luminació del parc. Aquests elements conjuntament amb la col·lecció de bàculs, donen una imatge orgànica i arbòria. La topografia és una gran estora de pendents suaus fins al talús del límit de la banda Besòs, que donen lloc a recorreguts adaptat i respecten el criteri de transparència visual en tot el parc.

El Parc de Can Rigal incorpora criteris ambientals i de sostenibilitat com la regulació de l'enllumenat, la generació d'electricitat amb plaques fotovoltaiques, l'ús de materials reciclats, i molt especialment en allò que fa referència a la vegetació i a l'ús de l'aigua.

L'aigua de la pluja es recull superficialment, es canalitza a través d'un sistema de conduccions drenants i graves i es retorna per capil·laritat a l'estrat vegetal, ja que infiltrar-la podria desestabilitzar el terreny de reblert; alhora s'evita la saturació de la xarxa de clavegueram. Per al reg directe, s'ha canalitzat l'aigua d'una mina existent a l'Hospitalet (és una combinació de Sistema Urbà de Drenatge Sostenible -SUDS- i aigua freàtica).

El parc de Can Rigal és avui una gran àrea verda amb equipaments i zones de lleure, amb una plaça vestíbul, disposa d'una guingueta amb serveis públics, àrees de jocs infantils i una àrea d'esbarjo de gossos.

Més informació a L'Atlas de la Biodiversitat

Parc de Can Rigal

Av. Albert Bastardas, 23
Les Corts / La Maternitat i Sant Ramon
08028 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/parc-de-can-rigal_99400320168.html
El parc metropolità de Can Rigal vol contribuir a la consolidació d'una àrea ciutadana a cavall entre Barcelona i L'Hospitalet. En el procés de redacció hi ha tingut una participació activa el moviment associatiu dels entorns, que han proposat idees que s'han implantat en el projecte.

Un nou parc metropolità

El Parc de Can Rigal és un nou parc obert d'ús públic on s'hi identifica un eix principal nord-sud que connecta els dos municipis de Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat i que dóna lloc a dues zones diferenciades. Per un costat, una zona de bosc mediterrani amb pins i alzines, que potencia el valor paisatgístic de Collserola. Per l'altre, una zona de prat amb un sistema de plataformes i plantacions geomètriques d'arbrat caducifoli que acull les zones de jocs infantils.

Podeu consultar el Visor de fauna de l'AMB sobre aquest parc

El camí central es descompon donant lloc a àrees de descans i parterres geomètrics d'arbustives i herbàcies, que actuen com a filtre entre les dues zones. L'accent de color es va alternant al llarg del passeig amb el relleu de la floració de les espècies seleccionades al llarg de l'any. Les pèrgoles i pòrtics, amb plantació d'enfiladisses i plaques fotovoltaiques, potencien el caràcter d'eix central i creen zones d'ombra i color, alhora que alimenten la il·luminació del parc. Aquests elements conjuntament amb la col·lecció de bàculs, donen una imatge orgànica i arbòria. La topografia és una gran estora de pendents suaus fins al talús del límit de la banda Besòs, que donen lloc a recorreguts adaptat i respecten el criteri de transparència visual en tot el parc.

El Parc de Can Rigal incorpora criteris ambientals i de sostenibilitat com la regulació de l'enllumenat, la generació d'electricitat amb plaques fotovoltaiques, l'ús de materials reciclats, i molt especialment en allò que fa referència a la vegetació i a l'ús de l'aigua.

L'aigua de la pluja es recull superficialment, es canalitza a través d'un sistema de conduccions drenants i graves i es retorna per capil·laritat a l'estrat vegetal, ja que infiltrar-la podria desestabilitzar el terreny de reblert; alhora s'evita la saturació de la xarxa de clavegueram. Per al reg directe, s'ha canalitzat l'aigua d'una mina existent a l'Hospitalet (és una combinació de Sistema Urbà de Drenatge Sostenible -SUDS- i aigua freàtica).

El parc de Can Rigal és avui una gran àrea verda amb equipaments i zones de lleure, amb una plaça vestíbul, disposa d'una guingueta amb serveis públics, àrees de jocs infantils i una àrea d'esbarjo de gossos.

Més informació a L'Atlas de la Biodiversitat