Millor que nou, reparat

Carrer Sepúlveda, 47
Eixample
08015
Barcelonahttp://www.millorquenou.cat/


Latitude: 2.1545013
Longitude: 41.3773198


Facebook
Twitter
Instagram

  • Tallers de reparació


El projecte Reparat millor que nou és un servei de suport i assessorament gratuït als ciutadans per tal que es puguin reparar ells mateixos alguns aparells i objectes. El projecte s'emmarca dins de l'estratègia global de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) de promocionar la reparació d’objectes i els mercats d’intercanvi com a mecanismes per evitar la generació de residus.
Posem a la vostra disposició un espai, les eines necessàries i personal qualificat per tal de que pogueu reparar, posar a punt o canviar l'aspecte d'un objecte o aparell que ja no funcioni. Comparteix els nostres objectiu:
Disminuir el volum de residus i la pressió humana sobre el medi ambient.
Descobrir noves tècniques per posar a punt els nostres objectes, alhora que estalvies diners.
Fomentar totes les "R"
   - Reduir                               
   - Reciclar                                  
   - Reutilitzar                                  
   - Reparar
A més, et sorprendrà veure com podem tornar a donar vida a aparells, mobles i utensilis que sovint rebutgem! Tot això de manera gratuïta!

A més es disposa del servei Intercanviat que és l'espai d'intercanvi d'objectes entre particulars, on podràs:
  - Portar coses que ja no necessites
  - Veure, triar i endur-te les que et facin falta
 
És molt fàcil de fer servir. Mira les normes de funcionament
 

Millor que nou, reparat

Carrer Sepúlveda, 47
Eixample / Sant Antoni
08015 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.millorquenou.cat/ Facebook Twitter Instagram
El projecte Reparat millor que nou és un servei de suport i assessorament gratuït als ciutadans per tal que es puguin reparar ells mateixos alguns aparells i objectes. El projecte s'emmarca dins de l'estratègia global de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) de promocionar la reparació d’objectes i els mercats d’intercanvi com a mecanismes per evitar la generació de residus.
Posem a la vostra disposició un espai, les eines necessàries i personal qualificat per tal de que pogueu reparar, posar a punt o canviar l'aspecte d'un objecte o aparell que ja no funcioni. Comparteix els nostres objectiu:
Disminuir el volum de residus i la pressió humana sobre el medi ambient.
Descobrir noves tècniques per posar a punt els nostres objectes, alhora que estalvies diners.
Fomentar totes les "R"
   - Reduir                               
   - Reciclar                                  
   - Reutilitzar                                  
   - Reparar
A més, et sorprendrà veure com podem tornar a donar vida a aparells, mobles i utensilis que sovint rebutgem! Tot això de manera gratuïta!

A més es disposa del servei Intercanviat que és l'espai d'intercanvi d'objectes entre particulars, on podràs:
  - Portar coses que ja no necessites
  - Veure, triar i endur-te les que et facin falta
 
És molt fàcil de fer servir. Mira les normes de funcionament