Centre de Formació del Laberint

carrer Germans Desvalls, s/n. Parc del Laberint d'Horta
Horta - Guinardó
08035
Barcelonahttps://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/


Latitude: 2.1469604232177
Longitude: 41.438997185102  • Equipament d'educació ambiental
  • Centre d'informació o documentació per la sostenibilitat
  • Biblioteca especialitzada en sostenibilitat ambiental i/o social
  • Mur verd


El Centre de Formació del Laberint d'Horta és l'equipament municipal especialitzat en jardineria i paisatgisme. Va iniciar la seva activitat l'any 1993, en la part rehabilitada del palau dels jardins del Laberint d'Horta, des d'on acull i dóna continuïtat a la formació dels aficionats a la jardineria així com als professionals i tècnics del sector.
Així, per donar resposta a les necessitats formatives dels diferents agents, el Centre posa a l'abast programes i metodologies adaptats a cada públic incorporant-hi els darrers avenços tècnics i ambientals.
Per als aficionats, el centre ofereix un ampli ventall de cursos de temàtica, durada i format diferents, que donen resposta tant a qui vol iniciar-se com ampliar els coneixements teòrics i pràctics, sempre seguint els criteris de sostenibilitat en jardineria, jardins i paisatge. També hi ha cursos monogràfics especialitzats de diferents nivells, xerrades i jornades tècniques per a la millora dels coneixements i les habilitats dels gestors, els tècnics i els professionals dels espais verds i el paisatge en l'àmbit urbà.
Els jardins del Laberint d'Horta, els vivers, les màquines i els materials dels quals disposa el centre permeten desenvolupar una formació teòrica i pràctica de qualitat. La participació de professionals reconeguts de l'Ajuntament i d'associacions, de professionals del verd i del món empresarial, i d'especialistes de centres universitaris i de recerca, aporta als alumnes el plus de la seva experiència i dels avenços tècnics de cada especialitat.

Biblioteca del Centre de Formació del Laberint
La Biblioteca del Centre de Formació del Laberint, ubicada al costat del parc del Laberint d'Horta, és un centre de referència especialitzat en jardineria i paisatgisme. El seu fons documental es nodreix de monografies especialitzades, obres de referència, publicacions periòdiques i normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme. La col·lecció està formada per més de 3.304 volums i es poden consultar 33 revistes especialitzades.

Centre de Formació del Laberint

carrer Germans Desvalls, s/n. Parc del Laberint d'Horta
Horta - Guinardó / Horta
08035 - Barcelona
Com s'hi va?

 https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
El Centre de Formació del Laberint d'Horta és l'equipament municipal especialitzat en jardineria i paisatgisme. Va iniciar la seva activitat l'any 1993, en la part rehabilitada del palau dels jardins del Laberint d'Horta, des d'on acull i dóna continuïtat a la formació dels aficionats a la jardineria així com als professionals i tècnics del sector.
Així, per donar resposta a les necessitats formatives dels diferents agents, el Centre posa a l'abast programes i metodologies adaptats a cada públic incorporant-hi els darrers avenços tècnics i ambientals.
Per als aficionats, el centre ofereix un ampli ventall de cursos de temàtica, durada i format diferents, que donen resposta tant a qui vol iniciar-se com ampliar els coneixements teòrics i pràctics, sempre seguint els criteris de sostenibilitat en jardineria, jardins i paisatge. També hi ha cursos monogràfics especialitzats de diferents nivells, xerrades i jornades tècniques per a la millora dels coneixements i les habilitats dels gestors, els tècnics i els professionals dels espais verds i el paisatge en l'àmbit urbà.
Els jardins del Laberint d'Horta, els vivers, les màquines i els materials dels quals disposa el centre permeten desenvolupar una formació teòrica i pràctica de qualitat. La participació de professionals reconeguts de l'Ajuntament i d'associacions, de professionals del verd i del món empresarial, i d'especialistes de centres universitaris i de recerca, aporta als alumnes el plus de la seva experiència i dels avenços tècnics de cada especialitat.

Biblioteca del Centre de Formació del Laberint
La Biblioteca del Centre de Formació del Laberint, ubicada al costat del parc del Laberint d'Horta, és un centre de referència especialitzat en jardineria i paisatgisme. El seu fons documental es nodreix de monografies especialitzades, obres de referència, publicacions periòdiques i normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme. La col·lecció està formada per més de 3.304 volums i es poden consultar 33 revistes especialitzades.