FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Via Augusta, s/n (estació de Sarrià)
Sarrià - Sant Gervasi
08021
Barcelonahttp://www.fgc.net


Latitude: 2.1381287
Longitude: 41.3977749


Facebook
Twitter

  • Membre de Barcelona + Sostenible


En aquest espai descrivim la normativa que regeix els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) per a la contractació d’obres, subministraments i serveis.

FGC és una empresa pública que opera en els sectors de transport, turisme i muntanya, amb la finalitat de contribuir a la millora de la mobilitat i del lleure a Catalunya. FGC gestiona els recursos i les infraestructures que li han estat assignats i aquells altres que genera, amb criteris d’eficàcia, respecte a la Llei i optimització de la seva rendibilitat econòmica i social. Dins d’aquest context, FGC disposa d’un sistema de contractació d’obres, subministraments i serveis adaptat a les seves necessitats, amb total respecte a la normativa vigent i que garanteix professionalitat i tracte homogeni als seus proveïdors i usuaris.

Entitat signant del Compromís ciutadà per la Sostenibilitat

FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Via Augusta, s/n (estació de Sarrià)
Sarrià - Sant Gervasi / Sant Gervasi - Galvany
08021 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.fgc.net Facebook Twitter
En aquest espai descrivim la normativa que regeix els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) per a la contractació d’obres, subministraments i serveis.

FGC és una empresa pública que opera en els sectors de transport, turisme i muntanya, amb la finalitat de contribuir a la millora de la mobilitat i del lleure a Catalunya. FGC gestiona els recursos i les infraestructures que li han estat assignats i aquells altres que genera, amb criteris d’eficàcia, respecte a la Llei i optimització de la seva rendibilitat econòmica i social. Dins d’aquest context, FGC disposa d’un sistema de contractació d’obres, subministraments i serveis adaptat a les seves necessitats, amb total respecte a la normativa vigent i que garanteix professionalitat i tracte homogeni als seus proveïdors i usuaris.

Entitat signant del Compromís ciutadà per la Sostenibilitat