Femarec S.C.C.L.

Torrent de l'Estadella, 46
Sant Andreu
08030
Barcelonahttp://www.femarec.cat


Latitude: 2.1990169
Longitude: 41.4341095


Facebook
Twitter
Instagram

  • Serveis de suport i ajuda mútua
  • Membre de Barcelona + Sostenible
  • Organització amb certificació ambiental
  • Mur verd
  • Hort urbà i jardí comunitari


El Projecte Social Femarec neix l'any 1991 amb l'objectiu de construir una societat més justa, solidària i respectuosa amb la diversitat, cercant fórmules de lluita contra l'exclusió, eficaces i sostenibles, que permetin aportar noves propostes d'integració social, laboral i cultural per aquelles persones que es troben en situació de marginació o en un alt risc d'estar-ho, per tal d'assegurar-ne una atenció sistematitzada i de qualitat.

El Projecte Femarec enfoca tota l'activitat envers dos objectius: la igualtat d’oportunitats per a les persones més desafavorides i la cura del medi ambient.

A Femarec atenem les persones en els àmbits d’orientació laboral, millora de l’ocupabilitat, atenció psicològica i assistencial, formació ocupacional, formació continuada a professionals, Servei de Salut Mental, Centre Especial de Treball, serveis a les empreses, activitats culturals i d’oci, Servei de Prelaboral i projectes socials i d’intercanvi d’experiències.

Som un referent en el sector social. Ens caracteritza la nostra exigència en l’obtenció de resultats socials i productius que es puguin utilitzar com a eines de referència a traves de la recerca i la innovació constant d’estratègies i metodologies basades amb l’aprenentatge significatiu, el treball en xarxa, la teoria ecològica dels sistemes, el model competencial i la perspectiva de gènere, entre d’altres.

Amb aquesta finalitat, promovem:
- El treball com a eix principal d'integració.
- L'intercanvi d'experiències i coneixements amb d'altres organitzacions europees.
- La promoció del diàleg entre l'Administració Pública, el sector empresarial privat i la iniciativa privada amb finalitats socials.

Femarec S.C.C.L.

Torrent de l'Estadella, 46
Sant Andreu / Bon Pastor
08030 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.femarec.cat Facebook Twitter Instagram
El Projecte Social Femarec neix l'any 1991 amb l'objectiu de construir una societat més justa, solidària i respectuosa amb la diversitat, cercant fórmules de lluita contra l'exclusió, eficaces i sostenibles, que permetin aportar noves propostes d'integració social, laboral i cultural per aquelles persones que es troben en situació de marginació o en un alt risc d'estar-ho, per tal d'assegurar-ne una atenció sistematitzada i de qualitat.

El Projecte Femarec enfoca tota l'activitat envers dos objectius: la igualtat d’oportunitats per a les persones més desafavorides i la cura del medi ambient.

A Femarec atenem les persones en els àmbits d’orientació laboral, millora de l’ocupabilitat, atenció psicològica i assistencial, formació ocupacional, formació continuada a professionals, Servei de Salut Mental, Centre Especial de Treball, serveis a les empreses, activitats culturals i d’oci, Servei de Prelaboral i projectes socials i d’intercanvi d’experiències.

Som un referent en el sector social. Ens caracteritza la nostra exigència en l’obtenció de resultats socials i productius que es puguin utilitzar com a eines de referència a traves de la recerca i la innovació constant d’estratègies i metodologies basades amb l’aprenentatge significatiu, el treball en xarxa, la teoria ecològica dels sistemes, el model competencial i la perspectiva de gènere, entre d’altres.

Amb aquesta finalitat, promovem:
- El treball com a eix principal d'integració.
- L'intercanvi d'experiències i coneixements amb d'altres organitzacions europees.
- La promoció del diàleg entre l'Administració Pública, el sector empresarial privat i la iniciativa privada amb finalitats socials.