Dipòsit d'aigües pluvials *Urgell/Mallorca

Carrer Comte d'Urgell, 131
Eixample
08036
BarcelonaLatitude: 2.1532420999999
Longitude: 41.3859543 • Dipòsit municipal de retenció d'aigües pluvials


El dipòsit de regulació d’aigües pluvials d’Urgell - Mallorca permet retenir temporalment les aigües que li arriben i desguassar-les de forma controlada cap a la depuradora, reduint:
 • Les inundacions periòdiques que es pateixen al carrer Urgell, l’Avinguda Roma, l’Avinguda Paral·lel i el Raval, conseqüència de les insuficiències dels passos del clavegueram existents en el creuament amb els túnels de ferrocarril que uneixen l’estació de Sants amb el centre de la ciutat. Aquesta insuficiència està agreujada per l’escorriment superficial que porta el carrer Urgell generat per la insuficiència hidràulica de la xarxa de l’Avinguda Diagonal.
 • Els abocaments contaminants en temps de pluja a les platges i al Port.

El dipòsit consta d’un únic cos, d’uns 16.000m3, que es desguassa per bombament excepte els 3.000m3 superiors que es desguassen per gravetat. En cas de desbordament del dipòsit, existeix un sobreeixidor d’emergència al cos de bombament que aboca l’aigua directament al col·lector adossat al dipòsit pel costat Besòs.

A més de les obres del dipòsit pròpiament dit, s’han realitzat altres obres auxiliars:
 • Un col·lector de bypass, adossat al dipòsit pel costat Besòs.
 • Una cambra d’entrada, que rep les aigües del col·lector d’Urgell.
 • Un tanc de freàtic, adossat a la cambra d’entrada on s’emmagatzema l’aigua del freàtic per la neteja del dipòsit
 • Un col·lector de secció circular de 500mm de diàmetre que serveix per recollir els claveguerons dels edificis d’aquesta banda.

Internament, el dipòsit està dividit en 3 carrils de neteja paral·lels a la dimensió major. Aquests carrils desguassen en un altre carril de recollida perpendicular, que concentra l’aigua al pou de bombes.

 

Dipòsit d'aigües pluvials *Urgell/Mallorca

Carrer Comte d'Urgell, 131
Eixample / La Nova Esquerra de l'Eixample
08036 - Barcelona
Com s'hi va?

El dipòsit de regulació d’aigües pluvials d’Urgell - Mallorca permet retenir temporalment les aigües que li arriben i desguassar-les de forma controlada cap a la depuradora, reduint:
 • Les inundacions periòdiques que es pateixen al carrer Urgell, l’Avinguda Roma, l’Avinguda Paral·lel i el Raval, conseqüència de les insuficiències dels passos del clavegueram existents en el creuament amb els túnels de ferrocarril que uneixen l’estació de Sants amb el centre de la ciutat. Aquesta insuficiència està agreujada per l’escorriment superficial que porta el carrer Urgell generat per la insuficiència hidràulica de la xarxa de l’Avinguda Diagonal.
 • Els abocaments contaminants en temps de pluja a les platges i al Port.

El dipòsit consta d’un únic cos, d’uns 16.000m3, que es desguassa per bombament excepte els 3.000m3 superiors que es desguassen per gravetat. En cas de desbordament del dipòsit, existeix un sobreeixidor d’emergència al cos de bombament que aboca l’aigua directament al col·lector adossat al dipòsit pel costat Besòs.

A més de les obres del dipòsit pròpiament dit, s’han realitzat altres obres auxiliars:
 • Un col·lector de bypass, adossat al dipòsit pel costat Besòs.
 • Una cambra d’entrada, que rep les aigües del col·lector d’Urgell.
 • Un tanc de freàtic, adossat a la cambra d’entrada on s’emmagatzema l’aigua del freàtic per la neteja del dipòsit
 • Un col·lector de secció circular de 500mm de diàmetre que serveix per recollir els claveguerons dels edificis d’aquesta banda.

Internament, el dipòsit està dividit en 3 carrils de neteja paral·lels a la dimensió major. Aquests carrils desguassen en un altre carril de recollida perpendicular, que concentra l’aigua al pou de bombes.