Dipòsit d'aigües pluvials *Taulat

Carrer Taulat, 1
Sant Martí
08005
BarcelonaLatitude: 2.2008695
Longitude: 41.3948069  • Dipòsit municipal de retenció d'aigües pluvials


El dipòsit de regulació d’aigües pluvials de Taulat té com a principal objectiu la protecció ambiental del nou front marítim del Besòs. Serveix per disminuir els casos en els que un excés d'aigua de pluja supera la capacitat de tractament i provoca un abocament al mar sense depurar. El dipòsit està situat sota del carrer Taulat, dins la zona d’actuacions del Fòrum Universal de les Cultures del 2004. El seu dimensionament permet emmagatzemar i retenir pluges de poca rellevància, amb un període de retorn màxim de 3 mesos, amb l’objectiu de captar la primera part de la pluja, la més contaminada com a conseqüència de la baixa dilució i al fenomen anomenat “first flush” o primer rentat dels carrers. Més concretament, el dipòsit recull les aigües pluvials de les conques de Riera d’Horta, Diagonal Mar, La Catalana i La Depuradora i el seu objectiu és evitar els abocaments de la xarxa al mar, possibilitant el seu tractament a l’estació depuradora del Besòs.
Característiques:
Planta rectangular 640 m X 27 m Dividit en 3 compartiments.
Capacitat total 50.000 m3, equivalent a 14 piscines olímpiques.
Aquest dipòsit compta amb una capatació d'aigua freàtica que es fa servir per la seva neteja i per subministrar aigua de rec.
 

Dipòsit d'aigües pluvials *Taulat

Carrer Taulat, 1
Sant Martí / El Poblenou
08005 - Barcelona
Com s'hi va?

El dipòsit de regulació d’aigües pluvials de Taulat té com a principal objectiu la protecció ambiental del nou front marítim del Besòs. Serveix per disminuir els casos en els que un excés d'aigua de pluja supera la capacitat de tractament i provoca un abocament al mar sense depurar. El dipòsit està situat sota del carrer Taulat, dins la zona d’actuacions del Fòrum Universal de les Cultures del 2004. El seu dimensionament permet emmagatzemar i retenir pluges de poca rellevància, amb un període de retorn màxim de 3 mesos, amb l’objectiu de captar la primera part de la pluja, la més contaminada com a conseqüència de la baixa dilució i al fenomen anomenat “first flush” o primer rentat dels carrers. Més concretament, el dipòsit recull les aigües pluvials de les conques de Riera d’Horta, Diagonal Mar, La Catalana i La Depuradora i el seu objectiu és evitar els abocaments de la xarxa al mar, possibilitant el seu tractament a l’estació depuradora del Besòs.
Característiques:
Planta rectangular 640 m X 27 m Dividit en 3 compartiments.
Capacitat total 50.000 m3, equivalent a 14 piscines olímpiques.
Aquest dipòsit compta amb una capatació d'aigua freàtica que es fa servir per la seva neteja i per subministrar aigua de rec.