Dipòsit d'aigües pluvials *Parc de les Rieres d'Horta

Carrer Jerez, 14
Horta - Guinardó
08032
BarcelonaLatitude: 2.154532
Longitude: 41.4320514  • Dipòsit municipal de retenció d'aigües pluvials
  • Punt d'obtenció d'aigua freàtica
  • Urbanisme sostenible
  • Mur verd


L’objectiu principal del dipòsit és evitar possibles inundacions en cas de tempesta, acumulant l’excés d’aigua al
dipòsit per fer-ne un desguàs controlat de manera que no es produeixin situacions de desbordament del clavegueram i de la depuradora del Llobregat, i s’eviti la contaminació del mar.
El dipòsit de l’Avinguda de l’Estatut és un dels més grans de la ciutat, amb una capacitat total de 95.515 metres cúbics d’aigua distribuïda en tres mòduls que permeten salvar el desnivell del terreny. Aquest dipòsit recull les aigües pluvials de la conca de la riera d’Horta; el torrent Garrofers, les rieres de Marcelí i de Pedro Antonio Alarcón i les aigües del carrer Llobregós.

A banda, el projecte incorpora un dipòsit d’aigües freàtiques de 3.000 metres cúbics per aprofitar les aigües del freàtic existents a la zona, i un centre de neteja que dóna servei als barris de l’entorn. Totes les instal·lacions són soterrades.

Als encontorns hi ha un mur verd.

Dipòsit d'aigües pluvials *Parc de les Rieres d'Horta

Carrer Jerez, 14
Horta - Guinardó / Horta
08032 - Barcelona
Com s'hi va?

L’objectiu principal del dipòsit és evitar possibles inundacions en cas de tempesta, acumulant l’excés d’aigua al
dipòsit per fer-ne un desguàs controlat de manera que no es produeixin situacions de desbordament del clavegueram i de la depuradora del Llobregat, i s’eviti la contaminació del mar.
El dipòsit de l’Avinguda de l’Estatut és un dels més grans de la ciutat, amb una capacitat total de 95.515 metres cúbics d’aigua distribuïda en tres mòduls que permeten salvar el desnivell del terreny. Aquest dipòsit recull les aigües pluvials de la conca de la riera d’Horta; el torrent Garrofers, les rieres de Marcelí i de Pedro Antonio Alarcón i les aigües del carrer Llobregós.

A banda, el projecte incorpora un dipòsit d’aigües freàtiques de 3.000 metres cúbics per aprofitar les aigües del freàtic existents a la zona, i un centre de neteja que dóna servei als barris de l’entorn. Totes les instal·lacions són soterrades.

Als encontorns hi ha un mur verd.