Dipòsit d'aigües pluvials *Parc Central de Nou Barris

Carrer Vilalba dels Arcs, 1
Nou Barris
08042
Barcelona

https://guia.barcelona.cat/es/detall/diposit-d-aigues-pluvials-parc-central-de-nou-barris_99400035611.html


Latitude: 2.1676943
Longitude: 41.4360303 • Dipòsit municipal de retenció d'aigües pluvials
 • Punt d'obtenció d'aigua freàtica


El dipòsit de retenció d’aigües pluvials
El dipòsit de retenció i regulació d’aigües pluvials del Parc Central de Nou Barris es troba situat entre el passeig Urrutia i el carrer Vilalba dels Arcs i té una fondària de 5,3 metres. Amb una capacitat de 18.000 metres cúbics, la seva funció és protegir la xarxa de clavegueram davant pluges fortes i disminuir el risc d'inundabilitat de la zona. La seva forma és rectangular en planta (excepte una cantonada, que presenta un xamfrà), amb una longitud total de 102 m i una amplada de 26,5 m. Forma part de la xarxa de dipòsits construïts en diferents indrets de la ciutat:
 • Zona Universitària 145.000m3 operatiu des de Feb 2000
 • Bori i Fontestà 93.000m3 operatiu des de Feb 2000
 • Parc Joan Miró 70.000m3 operatiu des de Set 2003
 • Doctors Dolsa 61.500m3 operatiu des de Feb 2003
 • Taulat 80.000m3 operatiu des de Mar 2004
 • Escola Industrial 35.000m3 operatiu des de Feb 1999
 • Parc Central Nou Barris 18.000m3 operatiu des de Mar 2003
 • Diagonal Mar 17.500m3 operatiu des de Feb 2003
 • Parc del Poblenou 1.400m3 operatiu des de Feb 2002
 • Plaça Fòrum 1.000 m3 operatiu des de Mar 2004
 • TOTAL BARCELONA 522.400m3
Tots els dipòsits de retenció d’aigües pluvials de la ciutat de Barcelona aporten aquests beneficis:
En primer lloc, el seu volum de retenció permet una reducció del cabal màxim d’aigües pluvials, de manera que el cabal de sortida del dipòsit és molt menor que el d’entrada. Això té efectes molt positius a la xarxa de clavegueres aigües avall, minimitzant el risc d’inundacions.
La segona funció és mediambiental: la retenció d’aigua de pluja, fortament contaminada degut a l’escorriment per la ciutat, redueix el seu abocament a platges, rius i port. Després de la pluja, aquesta aigua retinguda es deixa anar poc a poc, de manera que pot ser tractada a la depuradora.
D’altra banda, l’aigua retinguda disminueix el seu grau de contaminació, a conseqüència de la sedimentació provocada per la seva retenció.
L'aprofitament de l'aigua freàtica permet, a més, abastar les necessitats de reg del Parc Central de Nou Barris i alimentar les seves làmines d'aigua, ja que associat al Dipòsit d’Aigües Pluvials hi ha un sistema de captació, emmagatzematge i distribució d’aigua freàtica. Aquesta aigua es fa servir per a la neteja de carrers, el reg de zones verdes, l’alimentació del llac del Parc Central i la neteja del dipòsit d’aigües pluvials.
Actualment a Barcelona es distribueixen més de 700.000 m3 d’aigua freàtica a l’any, la qual cosa suposa ja un estalvi del 10% d’aigua de boca respecte al total consumit per l’Ajuntament de Barcelona.

Dipòsit d'aigües pluvials *Parc Central de Nou Barris

Carrer Vilalba dels Arcs, 1
Nou Barris / La Guineueta
08042 - Barcelona
Com s'hi va?

 https://guia.barcelona.cat/es/detall/diposit-d-aigues-pluvials-parc-central-de-nou-barris_99400035611.html
El dipòsit de retenció d’aigües pluvials
El dipòsit de retenció i regulació d’aigües pluvials del Parc Central de Nou Barris es troba situat entre el passeig Urrutia i el carrer Vilalba dels Arcs i té una fondària de 5,3 metres. Amb una capacitat de 18.000 metres cúbics, la seva funció és protegir la xarxa de clavegueram davant pluges fortes i disminuir el risc d'inundabilitat de la zona. La seva forma és rectangular en planta (excepte una cantonada, que presenta un xamfrà), amb una longitud total de 102 m i una amplada de 26,5 m. Forma part de la xarxa de dipòsits construïts en diferents indrets de la ciutat:
 • Zona Universitària 145.000m3 operatiu des de Feb 2000
 • Bori i Fontestà 93.000m3 operatiu des de Feb 2000
 • Parc Joan Miró 70.000m3 operatiu des de Set 2003
 • Doctors Dolsa 61.500m3 operatiu des de Feb 2003
 • Taulat 80.000m3 operatiu des de Mar 2004
 • Escola Industrial 35.000m3 operatiu des de Feb 1999
 • Parc Central Nou Barris 18.000m3 operatiu des de Mar 2003
 • Diagonal Mar 17.500m3 operatiu des de Feb 2003
 • Parc del Poblenou 1.400m3 operatiu des de Feb 2002
 • Plaça Fòrum 1.000 m3 operatiu des de Mar 2004
 • TOTAL BARCELONA 522.400m3
Tots els dipòsits de retenció d’aigües pluvials de la ciutat de Barcelona aporten aquests beneficis:
En primer lloc, el seu volum de retenció permet una reducció del cabal màxim d’aigües pluvials, de manera que el cabal de sortida del dipòsit és molt menor que el d’entrada. Això té efectes molt positius a la xarxa de clavegueres aigües avall, minimitzant el risc d’inundacions.
La segona funció és mediambiental: la retenció d’aigua de pluja, fortament contaminada degut a l’escorriment per la ciutat, redueix el seu abocament a platges, rius i port. Després de la pluja, aquesta aigua retinguda es deixa anar poc a poc, de manera que pot ser tractada a la depuradora.
D’altra banda, l’aigua retinguda disminueix el seu grau de contaminació, a conseqüència de la sedimentació provocada per la seva retenció.
L'aprofitament de l'aigua freàtica permet, a més, abastar les necessitats de reg del Parc Central de Nou Barris i alimentar les seves làmines d'aigua, ja que associat al Dipòsit d’Aigües Pluvials hi ha un sistema de captació, emmagatzematge i distribució d’aigua freàtica. Aquesta aigua es fa servir per a la neteja de carrers, el reg de zones verdes, l’alimentació del llac del Parc Central i la neteja del dipòsit d’aigües pluvials.
Actualment a Barcelona es distribueixen més de 700.000 m3 d’aigua freàtica a l’any, la qual cosa suposa ja un estalvi del 10% d’aigua de boca respecte al total consumit per l’Ajuntament de Barcelona.