Carrer de Muntadas, 1-5
Sants - Montjuïc
08014
Barcelonahttps://guia.barcelona.cat/es/detall/punt-multimedia-de-sants-montjuic-casa-del-mig_2043113906.html


Latitude: 2.1405183267059
Longitude: 41.377001366714


Facebook
Twitter

  • Centre social, cultural o de lleure
  • WIFI municipal gratuït


L'equipament inclou:

Punt d'Informació Juvenil
Un servei creat per oferir als i a les joves tota la informació que els sigui necessària per prendre les seves pròpies decisions i aprofitar tots els recursos i oportunitats que existeixen.

Punt multimèdia
Un equipament obert a tothom i on s’ofereix multitud de serveis relacionades en l’àmbit Multimèdia.

Casa del Mig

Carrer de Muntadas, 1-5
Sants - Montjuïc / Sants
08014 - Barcelona
Com s'hi va?

 https://guia.barcelona.cat/es/detall/punt-multimedia-de-sants-montjuic-casa-del-mig_2043113906.html Facebook Twitter
L'equipament inclou:

Punt d'Informació Juvenil
Un servei creat per oferir als i a les joves tota la informació que els sigui necessària per prendre les seves pròpies decisions i aprofitar tots els recursos i oportunitats que existeixen.

Punt multimèdia
Un equipament obert a tothom i on s’ofereix multitud de serveis relacionades en l’àmbit Multimèdia.

Itineraris que contenen aquest punt d'interès   x 1