Mapatge "La Ruta del Peix"

27-09-2017

Peix al Plat i el Centre de la Platja van mapar al Port sobre arts de pesca, la llotja, els projectes Marviva i La Barceloneta diu plàstic 0

El dijous 21, a les 16 h es va fer un mapatge al Port de Barcelona amb el títol de La Ruta del Peix.
Va tenir un gran èxit de participació, amb 27 persones i llista d’espera.

Les entitats organitzadores van ser:
  • El Peix al Plat és un projecte que sorgeix des de les inquietuds dels seus membres, professionals relacionats amb l'àmbit del mar, davant l'estat d'elevada explotació que pateixen els recursos marins i la manera que tenim com a consumidors d'escollir el peix que mengem. Per això treballem tant en la divulgació del consum responsable com en la venda de cistelles de peix fresc, de proximitat i de temporada, procedent de les llotges catalanes. Promovem el consum d'espècies comercialment poc conegudes ("Recuperades").
 
  • El Centre de la Platja és un espai d'informació, de trobada i de formació per a totes les persones interessades en el litoral de Barcelona i els aspectes que s'hi relacionen, amb una oferta que va des d'exposicions, tallers, rutes, contes, visites, espectacles, tertúlies i jocs, servei d'informació i consultes sobre el litoral, préstec gratuït de diaris, llibres, revistes, jocs per a la sorra i material esportiu, entre altres.
L’Anna Bolzano, de Peix al Plat, va explicar que les instal·lacions del port pesquer aviat patiran una renovació molt important. L’allargament de la bocana del port fa anys va fer inviable la pesca per les petites embarcacions donat que es va fer tant llarg el recorregut de sortida i entrada que no donava gaire temps per la feina de pescar.

Es va fer unes explicacions de les diferents arts de pesca i així els participants van conèixer l’impacte que tenen unes i altres sobre les espècies capturades i el medi en general, des de les més lesives, com l’arrossegament, fins les més respectuoses com el palangre o les nanses. N’hi havia vaixells de diversos sistemes de pesca atracats, com els d’arrossegament, els de cèrcol, amb les petites embarcacions amb llum, i fins i tot un de nanses.

A la zona de reparació de xarxes es van poder veure els xarxers, artesans que reparen les xarxes a mà, d’una en una. Amb el seu ús les xarxes pateixen un desgast molt intens i es trenquen amb molta freqüència.
 
A la llotja i es va explicar com funciona. Al cartell lluminós sortia l’espècie de peix o marisc que entrava a subhasta. Es parteix d’un preu una mica superior al de venda del dia anterior per aquesta espècie i comença el descens fins que algun comprador pitja el botó i se li assigna la venda. Només poden comprar els intermediaris de peix i, des de fa poc, els restauradors.
La secretària de la confraria de pescadors del Port de Barceloneta ens va explicar el projecte Marviva, de recuperació d'escombraries del mar. És un projecte de voluntariat en el que els vaixells es comprometen a portar a port totes les escombraries que cauen a les xarxes. Una vegada a port es classifiquen i se’ls hi dóna un tractament adequat a cada tipus de residus.

Per finalitzar el mapatge es van fer dos tallers. Un era sobre el projecte La Barceloneta diu plàstic 0 que tracta sobre microplàstics. Aquest projecte està dirigit per l’Institut de Ciències del Mar. El taller va estar dirigit per les educadores del Centre de la Platja que també hi col·labora; i l'altre taller  va ser per veure continguts estomacals del peixos per a descobrir si havien menjat plàstics i el va fer l'Anna.
 

5528f8a40a92f4711a8b456a
53962bce0a92f4261f8b45ac
54468e780a92f4ae1f8b4568

Darreres Fotografies

Darrers Relats