L'aire que respirem és tòxic

23-08-2017

El 2016 van morir a Catalunya 231 persones en accidents de trànsit i tot i que aquesta xifra és menor que la del 2015 encara ens esgarrifa. Som conscients però que la contaminació atmosfèrica causa moltes més morts a l’any?

Respirar un aire contaminat afecta molt negativament la nostra salut i provoca malalties respiratòries, cardiovasculars, neurològiques, immunològiques i càncer. Segons un informe de l’OMS (2016) el 2012, la contaminació atmosfèrica va ser responsable d’aproximadament 3 milions de morts prematures al món, 6.860 morts en el cas de l’estat espanyol.

L’aire que respirem conté una barreja variable i complexa de contaminants. Són diversos els que poden afectar negativament la salut, entre ells el benzè, el benzo(a)pirè, el diòxid de nitrogen (NO2), el diòxid de sofre (SO2), el monòxid de carboni (CO), l’ozó troposfèric i les partícules en suspensió (PM). Les PM10 són partícules amb un diàmetre inferior a 10 micres i les PM2,5 inferior a 2,5 micres. Les PM10 arriben a les vies respiratòries baixes, les PM2,5 poden arribar als alvèols pulmonars i les partícules ultrafines (menors de 0,1 micres)  poden arribar a la sang. El material particulat és el contaminant atmosfèric pel que s’han evidenciat més impactes en la salut.

L’Institut de Salut Global de Barcelona va fer una estimació centrada únicament a la ciutat de Barcelona i va concloure que la reducció dels nivells de contaminació per PM2,5 fins als nivells recomanats per l’OMS (de 16,6 μg/m³ a 10 μg/m³) evitaria anualment unes 659 morts prematures i suposaria un increment de 52 dies en l’esperança de vida dels ciutadans (Mueller et al., 2016).

La principal font de la pol·lució de Barcelona són els vehicles que hi circulen i, en mesura molt inferior, les activitats industrials. L’aire de la ciutat durant l’any 2015 superava els nivells de referència de l’OMS per als contaminants NO2, material particulat (PM10 i PM2,5), benzè, benzo(a)pirè i ozó (Agència de Salut Pública de Barcelona, 2015). Cada dia entren a la ciutat de Barcelona més de 500.000 vehicles que després en surten, per tant diàriament en circulen més d’1 milió i la seva mitjana d’ocupació és d’1,18 persones/vehicle. Barcelona s’ha convertit en la ciutat europea amb més densitat de vehicles per km2 (5.582 cotxes/km2), més del doble que Madrid o València i més del triple que capitals com Londres, Paris, Berlín o Amsterdam.  Això fa que actualment ens trobem entre les 5 ciutats més contaminades d’Europa.

L’aire net és un dret i és un benefici molt important per la salut, per tant cal combatre la contaminació atmosfèrica que patim i l’única via realment efectiva és reduir el nombre de vehicles que entren, surten i circulen per la ciutat. El vehicle privat ocupa el 60-70% de l’espai públic, per tant, cal tornar aquest espai als vianants, al transport públic en superfície i a la bicicleta.

Tal com afirma La Plataforma per la Qualitat de l’Aire en el seu informe Menys Cotxes, Més Salut, més de 230 ciutats europees venen aplicant mesures per reduir el trànsit privat amb resultats satisfactoris: el Peatge de Congestió i la creació d’una Zona de Baixa Emissió. De moment Barcelona preveu la creació d’una Zona de Baixa Emissió a partir del desembre de 2017  i altres mesures que estan contemplades en la Mesura de Govern Contra la Contaminació Atmosfèrica. L’aplicació d’aquestes mesures ha d’anar acompanyada d’una acció comunicativa potent prèvia i de les exempcions que cal contemplar, a més de potenciar el bon sistema de transport públic que tenim i multiplicar la seva capacitat actual per donar un servei competitiu.

 


Més informació: En el Mapa:

5528f8a40a92f4711a8b456a
53962bce0a92f4261f8b45ac
54468e780a92f4ae1f8b4568

Darreres Fotografies

Darrers Relats