La petjada ecològica d’una criatura d’escola bressol

29-12-2015

Estudi que mostra els consums d'energia, aigua, materials i emissions d'efecte hivernacle que s'associen a una criatura de l'escola bressol. És en definitiva un càlcul de la seva petjada ambiental.

Els investigadors Anna Petit, David Sanjuan, Julia Martínez, Joan Rieradevall han estat pioners a fer un estudi sobre la petjada o empremta ecològica de l’alumnat d’escoles bressol. Van escollir 15 centres de la ciutat de Barcelona adherits a Escoles més Sostenibles (abans Agenda 21 Escolar): Can Bacardí, El Cargol, El Tren del Fort Pienc, El Vent, Gràcia, La Caseta, La Fontana, La Mar, La Muntanya, La Verneda de Sant Martí, l'Esquirol, Niu d'Infants, Trinitat Nova i Valldaura. Es va establir quin és el consum de recursos (materials i energètics) i les emissions d'efecte hivernacle associades al seu funcionament mitjançant entrevistes als responsables de les diferents escoles; a pares i treballadors en referència als mitjans de transport; i consultes de les factures de llum, gas i aigua (anys 2009-2010). Puntualment s'han fet mesuraments dels equips en funcionament. Els fluxos reflecteixen les mitjanes ponderades dels valors obtinguts als 15 centres i s’han referenciat per infant/dia i infant/any. S’han comparat amb les dades d’un ciutadà barceloní mitjà.El consum d'energia més alt és el de gas natural, seguit del d'electricitat, l'aportació d'energia renovable és incipient (plaques solars tèrmiques a 5 de les escoles analitzades).
El consum d'aigua per infant és de 66 litres al dia. Les aigües residuals van directament a la xarxa de clavegueram. No s’han trobat sistemes de captació de aigua de pluja, però sí diverses mesures per a l'estalvi de l'aigua. Els principals residus generats són els bolquers, tots d’un sol ús i no reciclables, que equivalen a una quarta part en pes dels residus generats per un barceloní. Més de la meitat (60%) dels nens arriben a peu o amb bicicleta a l'escola gràcies a la proximitat amb els habitatges. Un 20% fan servir els transports públics. Encara que només el 20% accedeixen en cotxe, són responsables d’un 87% de les emissions el que representen més de la meitat del total.
Es consumeixen gairebé 1.250 kWh a les instal·lacions, 881 kWh en transport, 13.000 litres d'aigua i 80 quilos de bolquers per nen i any. Les emissions anuals de CO2eq són superiors a 400 kg per nen i any. D’aquest estudi es dedueix que cal minimitzar l'impacte de transport, calefacció i bolquers, i potenciar la implantació d'energies renovables; però també cal tenir en compte els factors específics (material escolar, alimentació, etc.). Futurs estudis han d'anar encaminats a avaluar les accions que actualment s'estan duent a terme per millorar el comportament ambiental dels centres, i proposar-ne de noves.
 
Notícies relacionades:
La huella ambiental de un niño en la escuela infantil de primer ciclo. Anna Petit, David Sanjuan, Julia Martínez, Joan Rieradevall
¿Cómo afectan las escuelas infantiles al cambio climático? Revista Ecoticias 20/11/2015 A. Petit, D. Sanjuan, J. Martínez i J Rieradevall
En el Mapa:
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA)

5528f8a40a92f4711a8b456a
53962bce0a92f4261f8b45ac
54468e780a92f4ae1f8b4568

Darreres Fotografies

Darrers Relats