El Gas Natural Liquat com a combustible marítim

10-07-2018

El Gas Natural Liquat (GNL) redueix significativament les emissions d'òxids de nitrogen, òxids de sofre i partícules, però allarga la dependència dels combustibles fòssils i no contribueix a la descarbonització de la mobilitat.

El 90% del transport de mercaderies del món es fa en vaixell i consumeix el 10% del petroli. Un vaixell de 400 metres de llarg emet tants òxids de sofre com 50.000.000 de cotxes, o sigui que només 16 vaixells d’aquesta mida (i n’hi ha centenars) emeten tant com tot el parc automobilístic mundial (800.000.000 de cotxes). Segons l’International Maritime Organization (IMO), el sector marítim és responsable del 15%  de les emissions de SOx i entre el 18-30% de les d’òxids de nitrogen.
Els avantatges del gas natural liquat (GNL) respecte al combustibles derivats del petroli són les reduccions d’emissions:
  • Un 25%, per al CO2
  • Un 80% pels òxids de nitrogen (NOx)
  • Quasi el 100% de les dels òxids de sofre (SOx) i partícules (PM).
  • A més és més barat.
A l’Annex VI del MARPOL (Conveni Internacional per a prevenir la contaminació pels vaixells), s’estableixen límits d’emissions de SOx i NOx globals, així com les zones de control de emissions (ECA, el mar Bàltic, el mar del Nord, el Canal de la Mànega i gran part de les costes dels EEUU i Canadà, on els límits són molt més estrictes). Fora de la zona ECA el contingut en SOx dels combustibles passarà molt probablement del 3,5% actual al 0,5% a partir del 2020.
Els inconvenients de fer servir GNL:
  • Manca de terminals d’avituallament. Encara s’ha de desplegar la xarxa a tota Europa.
  • Més espais pels tancs i per tant menys per la càrrega. El GNL liqua a -163ºC i pressió atmosfèrica. Redueix 600 vegades el seu volum. Tot i així el volum dels dipòsits és més gran que si es fa servir fuel.
  • Riscos del seu ús. És més inflamable i susceptible a produir fuites.
  • El preu dels motors i els dipòsits suposa un encariment del 25% respecte a un vaixell a base de fuel.
  • Reserves mundials concentrades en Iran, Rússia, Qatar, Turkmenistan, EEUU i Aràbia Saudita.
La Directiva 2014/94/EU relativa a la implantació d’una infraestructura pels combustibles alternatius (electricitat, hidrogen, biocarburants, gas natural i gas liquat del petroli) va definir les mesures per al desplegament del GNL en el transport marítim. El Projecte CORE LNGas hive va posar el 2025 com a data límit per implementar-ho a tots els ports marítims de la UE. Puertos del Estado vol reduir-ho al 2020 per a tots els ports de l'Estat. El Port de Barcelona aposta per subministrar als creuers ja al 2018 i fer-lo servir pel transport terrestre intern. Des del març del 2018 el ferri Abel Matutes de Baleària, que opera a Barcelona, compta amb un motor de GNL auxiliar, per les maniobres d’aproximació i sortida i producció elèctrica mentre és a port, a més la naviliera té en construcció 2 ferris amb motor dual (pot funcionar amb fuel i/o GNL) l’“Hypatia de Alejandría” i el “Marie Curie”. Baleària i Gas Natural (ara Naturgy) tenen un acord per garantir el subministrament de GNL als ports de València, Algeciras i Barcelona. A Barcelona es farà mitjançant un metaner.
Malgrat aquests avantatges hi ha veus crítiques que manifesten que el gas natural és un endarreriment  en la descarbonització de la mobilitat i aposten per l’electricitat. És un camp interessant en el que s’han fet molts avenços i que intentarem tractar en propers articles.

Més informació:
¿Será el “GAS NATURAL LICUADO” el combustible “NAVAL” del futuro?
“El uso del gas supone un antes y un después para el transporte marítimo”
Baleària desarrolla 2 barcos alta velocidad con motor de gas natural licuado
Buques impulsados por gas natural licuado. Entrada en vigor del código IGF
Gas natural licuado: el futuro del transporte marítimo sostenible
Promoció dels combustibles alternatius

En el Mapa
Creuers, els monstres contaminants
Indicadors de Sostenibilitat del 2016
L'aire que respirem és tòxic
El Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya i la ciutat de Barcelona
El projecte BREATHE
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA)
El gas com a combustible redueix la contaminació?

 

5528f8a40a92f4711a8b456a
53962bce0a92f4261f8b45ac
54468e780a92f4ae1f8b4568

Darreres Fotografies

Darrers Relats