El gas com a combustible redueix la contaminació?

10-07-2018

El gas com a combustible és una distracció per no afrontar la lluita contra el canvi climàtic? És una bona estratègia de transició energètica o és una pèrdua de temps?

El gas com a combustible presenta avantatges vers al dièsel i la gasolina quan a contaminació i preu. El gas vehicular és molt més barat perquè suporta menys impostos (entre 9 i 13 vegades menys) que el dièsel i la gasolina, però això pot canviar segons les prioritats polítiques. Respecte a la reducció de la contaminació pot tenir repercussions a nivell de ciutat, però no tant a nivell general.
 
S’ha de tenir en compte que hi ha dos tipus de gasos per a vehicles:
  • El gas liquat de petroli (GLP)
  • El gas natural, que pot ser comprimit (GNC) o liquat (GNL)
 
El gas liquat de petroli, més conegut com autogàs, és una barreja de butà i propà. És el més utilitzat a l’Estat Espanyol, amb unes 600 estacions de servei. Emet un 14% menys de diòxid de carboni que un gasolina i un 10% menys que un dièsel. També presenta reduccions importants d’emissions en partícules i òxids de nitrogen.
 
El gas natural és metà. Molt menys utilitzat amb només uns 50 punts de recàrrega. No emet partícules, ni sofre, ni plom, ni quasi monòxid de carboni. Redueix les d’òxids de nitrogen. Les emissions de diòxid de carboni són una mica més altes que les de GLP. El metà també pot produir-se artificialment i es poden fer servir fonts renovables, com els residus orgànics, però amb un potencial molt limitat. A l’Estat només hi ha una planta de producció de biometà, a l’abocador de Valdemingómez. Però un estudi amb participació d’Enagas considera el transport com el sector amb menor necessitat d'utilitzar-lo.
 
Els cotxes a gas, tot i suposar una reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle respecte als de gasolina i dièsel, no són una bona estratègia front el canvi climàtic, perquè emeten poc menys diòxid de carboni. L’alternativa és la mobilitat elèctrica, que les redueix el 60% actualment a Espanya i, amb més renovables, augmentarà.
L’aposta pel gas fòssil i els pretesos avantatges ecològics responen més a buscar noves sortides al gas en un sistema gasista absolutament sobredimensionat. Espanya és el quart estat del món en capacitat de regasificació, és a dir, d'importar gas per vaixell. Hi ha moltes infraestructures infrautilitzades i deficitàries a les que calen nous usos per fer-les rendibles.

Els vehicles a gas potser seran el desengany del futur, com va passar amb els dièsel, que es van vendre com més ecològics però van resultar més contaminants. A més són una manera de perdre un temps molt valuós en la cursa per descarbonitzar l’energia:
  • Els impostos al gas haurien d’equiparar-se al dièsel o la gasolina.
  • La Direcció General de Tràfic no hauria de classificar "ECO" als cotxes a gas.
  • L'Estat no hauria de donar ajuts als vehicles a gas (en 2017, la meitat de les ajudes del pla MOVALT van ser a aquest tipus de vehicles).
  • Els consumidors hauríem de ser conscients que substituir un combustible fòssil per un altre enredereix i agreuja el problema.

Més informació:
El gas natural no es un combustible de movilidad ni limpio ni eco (por Carlos Calvo Ambel, de Transport&Environment)
Gas natural vehicular, ventajas e inconvenientes
No, comprarse un coche a gas no es ecológico
Comparativa entre un coche eléctrico y uno de gas
Canviar de cotxe per criteris ecològics?

En el Mapa:
Creuers, els monstres contaminants
Indicadors de Sostenibilitat del 2016
L'aire que respirem és tòxic
Contaminació i vehicle privat, cap a on anem?
El Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya i la ciutat de Barcelona
El projecte BREATHE
Barcelona, ciutat referent del transport públic sostenible
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA)
 

5528f8a40a92f4711a8b456a
53962bce0a92f4261f8b45ac
54468e780a92f4ae1f8b4568

Darreres Fotografies

Darrers Relats