Arbres singulars de Sarrià: dels Caputxins al Tenis Barcelona


  • Arbre d'interès
  • Indret cultural
  • Jardí privat
  • Museu de sostenibilitat ambiental o social
  • Hort urbà i jardí comunitari
  • Font de beure d'interès patrimonial
  • Fauna

Aquest itinerari proposa una visita al Sarrià més nou.
Temps estimat: 1 hora (depenent de com ens entretinguem amb els exemplars).
Itinerari preparat per M Josep Tort.
Sortim dels Caputxins i acabem al Tenis Barcelona.

El primer arbre que suggerim visitar és el lledoner (Celtis australis) de la cantonada d’Avinguda Foix i el carrer Vives i Tutó.
Tot seguit seguiu cap a l’oest i veureu el magnífic garrofer (Ceratonia siliqua) del pipicà de can Ponsic, al carrer Enric Gimènez.
Si entreu en els jardins de can Ponsic, hi trobareu tres arbres singulars per les seves dimensions:
– un xiprer (Cupressus sempervirens)
– una palmera (Phoenix dactilyfera)
– i un pi blanc (Pinus halepensis)
En sortir, adreceu-vos al carrer Bosch i Gimpera número 20 on, en el jardí privat del bloc de pisos, hi ha un til·ler (Tilia ssp). Podeu demanar permís per entrar a veure’l i compartir-ne la magnitud.
Finalment, suggerim els falsos pebrers (Schinus molle) a Bosch i Gimpera número 14, que es poden veure des del carrer.

Punts d'interès de l'itinerari   x 5

Convent i entorn dels Caputxins

Lledoner (Avinguda Foix amb el carrer Vives i Tutó)

Can Ponsic

Til·ler de Bosch i Gimpera

Falsos Pebrers (Bosch i Gimpera, 14)

Arbres singulars de Sarrià: dels Caputxins al Tenis Barcelona

Sarrià - Sant Gervasi
Aquest itinerari proposa una visita al Sarrià més nou.
Temps estimat: 1 hora (depenent de com ens entretinguem amb els exemplars).
Itinerari preparat per M Josep Tort.
Sortim dels Caputxins i acabem al Tenis Barcelona.

El primer arbre que suggerim visitar és el lledoner (Celtis australis) de la cantonada d’Avinguda Foix i el carrer Vives i Tutó.
Tot seguit seguiu cap a l’oest i veureu el magnífic garrofer (Ceratonia siliqua) del pipicà de can Ponsic, al carrer Enric Gimènez.
Si entreu en els jardins de can Ponsic, hi trobareu tres arbres singulars per les seves dimensions:
– un xiprer (Cupressus sempervirens)
– una palmera (Phoenix dactilyfera)
– i un pi blanc (Pinus halepensis)
En sortir, adreceu-vos al carrer Bosch i Gimpera número 20 on, en el jardí privat del bloc de pisos, hi ha un til·ler (Tilia ssp). Podeu demanar permís per entrar a veure’l i compartir-ne la magnitud.
Finalment, suggerim els falsos pebrers (Schinus molle) a Bosch i Gimpera número 14, que es poden veure des del carrer.