Enigmapa: Una Barcelona plena de vida

28-05-2020
Durant aquest temps d’aturada obligatòria, la pressió que els humans exercim habitualment sobre el medi s’ha vist molt alleujada. En el cas de l’àmbit urbà de Barcelona, algunes de les conseqüències que els ciutadans han pogut percebre han estat: menys contaminació, menys soroll, i també una expansió de la vida silvestre que ha pogut desenvolupar-se a voluntat i expandir-se lliurement sense la intervenció humana.

Molts parcs, rotondes, zones enjardinades i fins i tot escocells i voreres han pogut evolucionar naturalment cap a l’aspecte que tindrien sense la nostra manipulació.
Aquesta és la primavera més florida i expansiva que recordem.  Descobrim en llocs insospitats herbes, flors, abelles i ocells que fins ara ens passaven inadvertits i que ara troben unes condicions molt favorables. Aquest és un bon moment per a tots ells.

Les gespes verdes i retallades han passat a ser prats amb flors de tots colors, amb herbes altes i multitud d’insectes pol·linitzadors, de vida...Fins i tot s'han pogut veure per primer cop algunes orquídies, com l'Ophrys apifera, en zones on abans només hi havia gespa

La natura tendeix sempre a l’eficiència, a l’optimització de recursos i a l’adaptació al medi. Un increment de la vegetació silvestre a la ciutat implicaria menys intervenció, menys despesa d’energia i menys necessitat d’aigua per al reg.

Aquest també és un bon moment per a nosaltres, per repensar com voldríem que fos la ciutat d’ara en endavant, com volem relacionar-nos amb el nostre medi, com de silvestre i biodiversa volem que sigui Barcelona.