Emergència climàtica

10-02-2020
A Barcelona estem en emergència climàtica.
Es poden prendre mesures d'adaptació a l'canvi climàtic. És a dir per ajustar-se a les seves impactes i moderar els danys o aprofitar les oportunitats. Alguns exemples són els dipòsits pluvials, els sistemes de drenatge urbà sostenible (SUDS), o la instal·lacions de cobertes verdes, com les de el concurs de l'2019.
També es poden adoptar mesures per mitigar el canvi climàtic. Mitigar és reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle o millorar la capacitat per captar-los de l'mig. Exemples serien la zona de baixes emissions, l'electrificació de la xarxa de busos o les superilles, entre molts altres.