Tipuana de la plaça Virrei Amat

Plaça del Virrei Amat
Nou Barris
Espanya
Barcelona

http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.0d4d06202ea41e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=ae2ef0b5f445a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=90fded9f1a321310VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=ca_ES


Latitude: 2.1748673264588
Longitude: 41.429887894258  • Arbre d'interès


Tipuana (Tipuana tipu)
Situació: pl. Virrei Amat
UTM (x,y): 431150:4586988
Núm. de catàleg: 0123-08-96
Districte: Nou Barris
Propietat: Públic
Característiques:
Alçària: 8-12 m
Volta de canó a 1,3 m.: 0,80 m.
Capçada (diàmetre): 6-8 m.
Any de catalogació: 1996
Data aproximada de naixement: 1956
Valoració:
Es tracta d'un conjunt d'onze peus de Tipuana tipu que formen l'arbrat central de la plaça, col·locats en forma d'anell simètric. Arbre d'origen tropical d'Amèrica del Sud, les tipuanes plantades en grup són espectaculars durant els mesos de juny i juliol per la seva intensa floració.
Per més informació podeu consulta L'Atles de la Biodiversitat

Tipuana de la plaça Virrei Amat

Plaça del Virrei Amat
Nou Barris / Vilapicina i la Torre Llobeta
Espanya - Barcelona
Com s'hi va?

 http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.0d4d06202ea41e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=ae2ef0b5f445a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=90fded9f1a321310VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=ca_ES
Tipuana (Tipuana tipu)
Situació: pl. Virrei Amat
UTM (x,y): 431150:4586988
Núm. de catàleg: 0123-08-96
Districte: Nou Barris
Propietat: Públic
Característiques:
Alçària: 8-12 m
Volta de canó a 1,3 m.: 0,80 m.
Capçada (diàmetre): 6-8 m.
Any de catalogació: 1996
Data aproximada de naixement: 1956
Valoració:
Es tracta d'un conjunt d'onze peus de Tipuana tipu que formen l'arbrat central de la plaça, col·locats en forma d'anell simètric. Arbre d'origen tropical d'Amèrica del Sud, les tipuanes plantades en grup són espectaculars durant els mesos de juny i juliol per la seva intensa floració.
Per més informació podeu consulta L'Atles de la Biodiversitat