rbla. Catalunya

08007
BarcelonaLatitude: 2.1629691
Longitude: 41.391566  • Arbre d'interès


Til·ler (Tilia sp.)
Situació: Rambla de Catalunya
UTM (x,y): 429886:4583252
Núm. de catàleg: 0105-02-96
Districte: Eixample
Propietat: Públic
Característiques:
Alçària: 10 m
Volta de canó a 1,3 m.: 1,05 m.
Capçada (diàmetre): 9 m.
Any de catalogació: 1996
Data aproximada de naixement:
Valoració:
Aquests arbres són potser, juntament amb els plàtans de les Rambles, el conjunt d'arbrat d'alineació més rellevant de la ciutat. Està format per 322 arbres que se situen a l'artèria orientada de nord a sud i pertanyen a dues espècies de til·ler principalment, Tilia europea i Tilia tomentosa. La seva brotació i la floració es converteix, quasi bé en un esdeveniment ciutadà cada primavera.

Tilia sp

rbla. Catalunya
Dreta de l'Eixample
08007 - Barcelona
Com s'hi va?

Til·ler (Tilia sp.)
Situació: Rambla de Catalunya
UTM (x,y): 429886:4583252
Núm. de catàleg: 0105-02-96
Districte: Eixample
Propietat: Públic
Característiques:
Alçària: 10 m
Volta de canó a 1,3 m.: 1,05 m.
Capçada (diàmetre): 9 m.
Any de catalogació: 1996
Data aproximada de naixement:
Valoració:
Aquests arbres són potser, juntament amb els plàtans de les Rambles, el conjunt d'arbrat d'alineació més rellevant de la ciutat. Està format per 322 arbres que se situen a l'artèria orientada de nord a sud i pertanyen a dues espècies de til·ler principalment, Tilia europea i Tilia tomentosa. La seva brotació i la floració es converteix, quasi bé en un esdeveniment ciutadà cada primavera.