Xiprer calb Parc de la Ciutadella

Parc de la Ciutadella
Ciutat Vella
08003
Barcelona

http://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/arbres-interes-local/arbre-d-interes-local-xiprer-calb-xiprer-dels-panta-parc-de-la-ciutadella_99400454974.html


Latitude: 2.1870451682616
Longitude: 41.388332281185  • Arbre d'interès


Xiprer calb (Taxodium distichum)
Situació: Parc de la Ciutadella
UTM (x,y): 432107:4582384
Núm. de catàleg: 0046-01-93
Districte: Ciutat Vella
Propietat: Públic
Característiques:
Alçària: 8 m
Volta de canó a 1,3 m:
Capçada (diàmetre): 5 m.
Any de catalogació: 1993
Data aproximada de naixement: 1933
Valoració:
Conífera de fulla caduca, l'única que presenta aquest caràcter d'entre totes les espècies nadiues i les ornamentals cultivades. Emet arrels respiratòries, que sobresurten del nivell de l'aigua. És originària de les zones palustres del SE dels Estats Units, de medis d'aigua pobre en oxígen. A manera de puntals, presenta estries ben marcades a la base del tronc. És el més destacat dels exemplars que hi ha als estanys de la ciutat. Espècie d'interès botànic.

Xiprer calb Parc de la Ciutadella

Parc de la Ciutadella
Ciutat Vella / Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
08003 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/arbres-interes-local/arbre-d-interes-local-xiprer-calb-xiprer-dels-panta-parc-de-la-ciutadella_99400454974.html
Xiprer calb (Taxodium distichum)
Situació: Parc de la Ciutadella
UTM (x,y): 432107:4582384
Núm. de catàleg: 0046-01-93
Districte: Ciutat Vella
Propietat: Públic
Característiques:
Alçària: 8 m
Volta de canó a 1,3 m:
Capçada (diàmetre): 5 m.
Any de catalogació: 1993
Data aproximada de naixement: 1933
Valoració:
Conífera de fulla caduca, l'única que presenta aquest caràcter d'entre totes les espècies nadiues i les ornamentals cultivades. Emet arrels respiratòries, que sobresurten del nivell de l'aigua. És originària de les zones palustres del SE dels Estats Units, de medis d'aigua pobre en oxígen. A manera de puntals, presenta estries ben marcades a la base del tronc. És el més destacat dels exemplars que hi ha als estanys de la ciutat. Espècie d'interès botànic.