Carrer Casp, 43, baixos
Eixample
08010
Barcelonahttp://sostrecivic.coop/


Latitude: 2.173939917791
Longitude: 41.392017143776


Facebook
Twitter

  • Membre de Barcelona + Sostenible
  • Empreses d'economia social i solidària
  • Edifici sostenible
  • Instal·lació d'energia solar fotovoltaica
  • Hort urbà i jardí comunitari


Sostre Cívic és una iniciativa ciutadana, actualment formada per més de 600 persones sòcies, que promou alternatives d'accés i de tinença de l'habitatge, basat en el model de cessió d'ús (MCU). Formalment, està constituïda en: una associació d'utilitat pública, amb l'objectiu de fomentar la participació i l'autoorganització de la ciutadania i difondre el cooperativisme en cessió d'ús; i una cooperativa mixta d'habitatge i persones usuàries sense ànim de lucre , amb l'objectiu d'acollir els projectes d'habitatge basats en la cessió d'ús. Acollir diferents projectes facilita el suport mutu entre els projectes, garanteix el bé comú d'aquests projectes i el patrimoni, i la reinversió de possibles excedents en nou habitatge cooperatiu.

Sostre Cívic

Carrer Casp, 43, baixos
Eixample / Dreta de l'Eixample
08010 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://sostrecivic.coop/ Facebook Twitter
Sostre Cívic és una iniciativa ciutadana, actualment formada per més de 600 persones sòcies, que promou alternatives d'accés i de tinença de l'habitatge, basat en el model de cessió d'ús (MCU). Formalment, està constituïda en: una associació d'utilitat pública, amb l'objectiu de fomentar la participació i l'autoorganització de la ciutadania i difondre el cooperativisme en cessió d'ús; i una cooperativa mixta d'habitatge i persones usuàries sense ànim de lucre , amb l'objectiu d'acollir els projectes d'habitatge basats en la cessió d'ús. Acollir diferents projectes facilita el suport mutu entre els projectes, garanteix el bé comú d'aquests projectes i el patrimoni, i la reinversió de possibles excedents en nou habitatge cooperatiu.