Punt Verd de Zona - Deixalleria de Montjuïc

Carrer del Foc, 56-66
Sants - Montjuïc
08038
Barcelona

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-de-neteja-i-residus/xarxa-de-punts-verds


Latitude: 2.1396156000001
Longitude: 41.3553116  • Punt verd de zona