Pont dels 3 Ulls

Carrer d'Aiguablava, 119
Nou Barris
08033
Barcelona


http://memoriahistorica.trinitatnova.org


Latitude: 2.1855960047851
Longitude: 41.45320242631  • Indret cultural


La història del Pont dels tres ulls es remunta a finals del segle XIX i principis del XX quan l'Ajuntament va decidir dur a terme un projecte d'aqüeducte que hauria de portar les aigües de Montcada fins al barri de Vallcarca i des d'allí per gravetat a tota la ciutat. Aquest pont havia de permetre a l'aigua canalitzada salvar un barranc. Sota seu, pels tres forats o ulls havia de passar l'aigua d'escorrentia.

Barcelona, des de l'època medieval es proveïa amb l'aigua provinent de la sèquia Comtal. A la fi del segle XIX, amb el creixement de la ciutat es necessitava augmentar el cabal d'aigua. Va ser llavors quan l'Ajuntament va millorar les instal·lacions de la sèquia Comtal, que extreia l'aigua de Montcada.

En l'actualitat es troba soterrat a causa de les obres que es van efectuar per a la construcció dels dipòsits d'aigua al final dels anys 60.

Pont dels 3 Ulls

Carrer d'Aiguablava, 119
Nou Barris / La Trinitat Nova
08033 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://memoriahistorica.trinitatnova.org
La història del Pont dels tres ulls es remunta a finals del segle XIX i principis del XX quan l'Ajuntament va decidir dur a terme un projecte d'aqüeducte que hauria de portar les aigües de Montcada fins al barri de Vallcarca i des d'allí per gravetat a tota la ciutat. Aquest pont havia de permetre a l'aigua canalitzada salvar un barranc. Sota seu, pels tres forats o ulls havia de passar l'aigua d'escorrentia.

Barcelona, des de l'època medieval es proveïa amb l'aigua provinent de la sèquia Comtal. A la fi del segle XIX, amb el creixement de la ciutat es necessitava augmentar el cabal d'aigua. Va ser llavors quan l'Ajuntament va millorar les instal·lacions de la sèquia Comtal, que extreia l'aigua de Montcada.

En l'actualitat es troba soterrat a causa de les obres que es van efectuar per a la construcció dels dipòsits d'aigua al final dels anys 60.

Itineraris que contenen aquest punt d'interès   x 1