Plàtan de la Plaça Nadal

Plaça Nadal
Sant Andreu
08030
Barcelona

http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.0d4d06202ea41e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=1316c2262165a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=f88eed9f1a321310VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=ca_ES


Latitude: 2.1886227
Longitude: 41.4289481  • Arbre d'interès


Plàtan d'ombra (Platanus X hispanica)
Situació: pl. Nadal
UTM (x,y): 432298:4586884
Núm. de catàleg: 0034-09-93
Districte: Sant Andreu
Propietat: Públic
Característiques:
Alçària: 10- 24 m
Volta de canó a 1,3 m.: 2,40 m.
Capçada (diàmetre): 6- 15 m.
Any de catalogació: 1993
Data aproximada de naixement: 1903
Valoració:
Les places del vell Sant Andreu: Nadal, Massades, Marià Brossa i d'en Xandri, conformades entre carrers estrets, encara avui majoritàriament resseguits de casetes baixes, són espais reduïts, de gran senzillesa, amb un caire d'intimitat i acolliment, com fets a la mesura de l'home. Són la viva imatge d'una època passada. Sorprenentment, des dels seus inicis -en el segle passat- els plàtans d'ombra han estat l'element vegetal dominant, únic. Només a la plaça Nadal, on hi ha els més bells exemplars, s'han trasplantat últimament quatre palmeres.

Plàtan de la Plaça Nadal

Plaça Nadal
Sant Andreu / Sant Andreu
08030 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.0d4d06202ea41e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=1316c2262165a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=f88eed9f1a321310VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=ca_ES
Plàtan d'ombra (Platanus X hispanica)
Situació: pl. Nadal
UTM (x,y): 432298:4586884
Núm. de catàleg: 0034-09-93
Districte: Sant Andreu
Propietat: Públic
Característiques:
Alçària: 10- 24 m
Volta de canó a 1,3 m.: 2,40 m.
Capçada (diàmetre): 6- 15 m.
Any de catalogació: 1993
Data aproximada de naixement: 1903
Valoració:
Les places del vell Sant Andreu: Nadal, Massades, Marià Brossa i d'en Xandri, conformades entre carrers estrets, encara avui majoritàriament resseguits de casetes baixes, són espais reduïts, de gran senzillesa, amb un caire d'intimitat i acolliment, com fets a la mesura de l'home. Són la viva imatge d'una època passada. Sorprenentment, des dels seus inicis -en el segle passat- els plàtans d'ombra han estat l'element vegetal dominant, únic. Només a la plaça Nadal, on hi ha els més bells exemplars, s'han trasplantat últimament quatre palmeres.