Plataforma única carrer Regent Mendieta

carrer Regent Mendieta / Passatge Regent Mendieta
Les Corts
08028
BarcelonaLatitude: 2.1235155
Longitude: 41.3773855  • Zones de vianants o de prioritat invertida


Plataforma única carrer Regent Mendieta. Amb aquesta obra, que arranjarà un tram del carrer Regent Mendieta i un tram del carrer Comte Güell, s’implantarà el caràcter de la superilla en aquest entorn, pacificant el trànsit mitjançant una nova secció de plataforma única per fer més amables per als vianants aquests vials. La proposta regularitzarà l’aparcament a l’entorn de la Caserna de la Guàrdia Civil existent, sempre complicat per temes de seguretat. El projecte proposa nou arbrat d'alineació, renovació de l’enllumenat del carrer, de les xarxes de serveis i del mobiliari urbà, i la instal·lació d'elements de ‘Smart City’.

Plataforma única carrer Regent Mendieta

carrer Regent Mendieta / Passatge Regent Mendieta
Les Corts / La Maternitat i Sant Ramon
08028 - Barcelona
Com s'hi va?

Plataforma única carrer Regent Mendieta. Amb aquesta obra, que arranjarà un tram del carrer Regent Mendieta i un tram del carrer Comte Güell, s’implantarà el caràcter de la superilla en aquest entorn, pacificant el trànsit mitjançant una nova secció de plataforma única per fer més amables per als vianants aquests vials. La proposta regularitzarà l’aparcament a l’entorn de la Caserna de la Guàrdia Civil existent, sempre complicat per temes de seguretat. El projecte proposa nou arbrat d'alineació, renovació de l’enllumenat del carrer, de les xarxes de serveis i del mobiliari urbà, i la instal·lació d'elements de ‘Smart City’.

Itineraris que contenen aquest punt d'interès   x 1