Plantacions d'escocells carrer Cisell

Carrer Cisell
Sants - Montjuïc
08038
Barcelona

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/atles-de-biodiversitat-de-barcelona


Latitude: 2.1440587
Longitude: 41.3544595  • Centre que fomenta la biodiversitat


Prova pilot 2017-18
Sembra de plantes vivaces en escocells de carrers on s’aplica control biològic per al control de plagues i malures de l’arbre plantat
•500 escocells en 10 districtes
•Dues sembres : primavera i tardor (amb goter i sense)
• Espècies:
Crucíferes: Lobularia maritima i Moricandia arvensis
Lleguminoses : Medicago sativa, Trifolium repens
Compostes : Bellis perennis, Taraxacum officinalis i Calendula arvensis 

Plantacions d'escocells carrer Cisell

Carrer Cisell
Sants - Montjuïc / La Marina del Prat Vermell
08038 - Barcelona
Com s'hi va?

 https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/atles-de-biodiversitat-de-barcelona
Prova pilot 2017-18
Sembra de plantes vivaces en escocells de carrers on s’aplica control biològic per al control de plagues i malures de l’arbre plantat
•500 escocells en 10 districtes
•Dues sembres : primavera i tardor (amb goter i sense)
• Espècies:
Crucíferes: Lobularia maritima i Moricandia arvensis
Lleguminoses : Medicago sativa, Trifolium repens
Compostes : Bellis perennis, Taraxacum officinalis i Calendula arvensis