Plaça primer de Maig - Vallbona

Plaça Primer de Maig 18
Nou Barris
08033
BarcelonaLatitude: 2.1862665794984
Longitude: 41.465819669571  • Ambient aquàtic continental
  • Corredor verd urbà
  • Interior d'illa o plaça enjardinada
  • Instal·lació d'energia solar fotovoltaica


Aquest tram va ser el primer tram del rec Comtal rehabilitat per l’Ajuntament de Barcelona, als anys 80, coincidint amb la construcció d’una nova promoció de pisos just a la parcel·la llindant amb el Rec Comtal.

Aquesta rehabilitació va generar força polèmica, ja que en el projecte inicial es pretenia cobrir tot el tram d’aigua del Rec, per tal d’ampliar les voreres i els vials per als cotxes. Una part dels veïns hi estava d’acord, però una altra part no. Aleshores, els veïns que volien salvar el Rec Comtal van organitzar mobilitzacions i van presentar una proposta de construcció alternativa, que permetia fer els vials i voreres sense haver de cobrir el Rec. La solució tècnica implicava, entre altres qüestions, fer les voreres en un voladís sobre aquest tram del Rec. Aquesta proposta permet mantenir el curs de l’aigua a la vista, i fins i tot permet conservar en part la vegetació i arbres de la riba del Rec.

És interessant comentar que la majoria d’arbres plantats a banda i banda de la llera del Rec en aquest tram, i també els arbres plantats en tota la plaça que s’estén al davant, són propis de bosc de ribera o zones humides, conferint-li al conjunt un d’ambient fluvial real a petita escala. Hi podem trobar oms, pollancres, àlbers, salzes, tamarius, etc.

A la mateixa plaça hi ha una instal·lació d’energia solar, la primera pèrgola fotovoltaica emplaçada per l’Ajuntament de Barcelona, a principi dels 2000.

Un altre punt de sostenibilitat a destacar en aquesta plaça, és una deixalleria municipal.


 

Plaça primer de Maig - Vallbona

Plaça Primer de Maig 18
Nou Barris / Vallbona
08033 - Barcelona
Com s'hi va?

Aquest tram va ser el primer tram del rec Comtal rehabilitat per l’Ajuntament de Barcelona, als anys 80, coincidint amb la construcció d’una nova promoció de pisos just a la parcel·la llindant amb el Rec Comtal.

Aquesta rehabilitació va generar força polèmica, ja que en el projecte inicial es pretenia cobrir tot el tram d’aigua del Rec, per tal d’ampliar les voreres i els vials per als cotxes. Una part dels veïns hi estava d’acord, però una altra part no. Aleshores, els veïns que volien salvar el Rec Comtal van organitzar mobilitzacions i van presentar una proposta de construcció alternativa, que permetia fer els vials i voreres sense haver de cobrir el Rec. La solució tècnica implicava, entre altres qüestions, fer les voreres en un voladís sobre aquest tram del Rec. Aquesta proposta permet mantenir el curs de l’aigua a la vista, i fins i tot permet conservar en part la vegetació i arbres de la riba del Rec.

És interessant comentar que la majoria d’arbres plantats a banda i banda de la llera del Rec en aquest tram, i també els arbres plantats en tota la plaça que s’estén al davant, són propis de bosc de ribera o zones humides, conferint-li al conjunt un d’ambient fluvial real a petita escala. Hi podem trobar oms, pollancres, àlbers, salzes, tamarius, etc.

A la mateixa plaça hi ha una instal·lació d’energia solar, la primera pèrgola fotovoltaica emplaçada per l’Ajuntament de Barcelona, a principi dels 2000.

Un altre punt de sostenibilitat a destacar en aquesta plaça, és una deixalleria municipal.


 

Itineraris que contenen aquest punt d'interès   x 1