Plaça de les Dones de Nou Barris

Plaça de les Dones de Nou Barris
Nou Barris

Barcelona

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/atlas-de-biodiversidad-de-barcelona


Latitude: 2.1794108
Longitude: 41.4474434  • Parc o jardí públic
  • Urbanisme sostenible


Plaça en homenatge a les dones del districte i a la seva lluita pel dret a la igualtat i la no discriminació, la millora de la qualitat de vida i la cohesió social. És una de les intervencions que l’Ajuntament du a terme per fer visible la presència de les dones en la vida pública i social de Nou Barris. De fet, la plaça és fruit de la col·laboració directa entre el Govern del Districte i les dones de Roquetes en totes les fases del projecte, des del disseny de l’entorn fins a la tria del nom, que ha estat escollit per les pròpies veïnes del barri.

Conté un gran espai verd amb un itinerari adaptat per a les persones amb mobilitat reduïda. A la zona verda s’hi ha plantat arbres i plantes arbustives, i s’ha col·locat mobiliari urbà que facilita l’estada dels usuaris en una zona del barri deficitària d’espais públics i de zones de comunicació social per als veïns. A més, hi ha una zona de jocs infantils adaptada, i s’ha instal·lat reg automàtic i enllumenat públic tipus led.L’objectiu és enllaçar i crear una continuïtat entre el parc del Pla de Fornells i els equipaments adjacents, situats a la part alta del barri, i l’eix cívic de l’entorn del mercat de Montserrat.

La zona verda s’estructurarà en diversos camins que delimitaran uns parterres enjardinats amb arbres i plantes arbustives que comuniquen, a través d’un itinerari adaptat, el desnivell existent entre la part alta i baixa de l’àmbit.
Pel que fa a l’arbrat, hi ha aurons i til·lers, i s’acompanyan de lledoners i tipuanes a les zones més solejades. També hi ha espècies arbustives a les zones de parterres, i a les zones de mur i de desnivell vinyes verges que s’adaptan perfectament a l’entorn. 

En aquesta plaça s'ha instal·lat un Sistema Urbà de Drenatge Sostenible (SUDS). Amb aquesta actuació s’ha aconseguit la captació de el 100% de les aigües pluvials per a un període de retorn de 10 anys (una pluja torrencial fort) en un carrer que té un gran pendent longitudinal del 12%. Es basa en col·locar àrees de bioretenció entre la calçada i la vorera. Les primeres aigües es retenen en aquestes àrees vegetades on es retenen els contaminants. Quan el cabal comença a ser elevat, entren en un dispositiu d’estructures buides de polietilè que permeten la infiltració en funció de la capacitat de permeabilitat del terreny. Aquesta alternativa sostenible és extrapolable a altres carrers i a altres ciutats.
Les estructures són modulars de polipropilè reciclat i serveixen per crear espais buits de diferents formes i prestacions situades sota o a l'interior de materials permeables destinades a captar l'aigua filtrada a través d'aquests materials porosos i augmentar la capacitat d'acumulació dels mateixos. L'objectiu és reduir les superfícies impermeables de la ciutat, augmentar les permeables i recuperar la capacitat de filtrar, retenir i acumular aigua de pluja, recobrant així  "l’efecte esponja" de la vegetació i sòl natural.

Plaça de les Dones de Nou Barris

Plaça de les Dones de Nou Barris
Nou Barris / Les Roquetes
Barcelona
Com s'hi va?

 https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/atlas-de-biodiversidad-de-barcelona
Plaça en homenatge a les dones del districte i a la seva lluita pel dret a la igualtat i la no discriminació, la millora de la qualitat de vida i la cohesió social. És una de les intervencions que l’Ajuntament du a terme per fer visible la presència de les dones en la vida pública i social de Nou Barris. De fet, la plaça és fruit de la col·laboració directa entre el Govern del Districte i les dones de Roquetes en totes les fases del projecte, des del disseny de l’entorn fins a la tria del nom, que ha estat escollit per les pròpies veïnes del barri.

Conté un gran espai verd amb un itinerari adaptat per a les persones amb mobilitat reduïda. A la zona verda s’hi ha plantat arbres i plantes arbustives, i s’ha col·locat mobiliari urbà que facilita l’estada dels usuaris en una zona del barri deficitària d’espais públics i de zones de comunicació social per als veïns. A més, hi ha una zona de jocs infantils adaptada, i s’ha instal·lat reg automàtic i enllumenat públic tipus led.L’objectiu és enllaçar i crear una continuïtat entre el parc del Pla de Fornells i els equipaments adjacents, situats a la part alta del barri, i l’eix cívic de l’entorn del mercat de Montserrat.

La zona verda s’estructurarà en diversos camins que delimitaran uns parterres enjardinats amb arbres i plantes arbustives que comuniquen, a través d’un itinerari adaptat, el desnivell existent entre la part alta i baixa de l’àmbit.
Pel que fa a l’arbrat, hi ha aurons i til·lers, i s’acompanyan de lledoners i tipuanes a les zones més solejades. També hi ha espècies arbustives a les zones de parterres, i a les zones de mur i de desnivell vinyes verges que s’adaptan perfectament a l’entorn. 

En aquesta plaça s'ha instal·lat un Sistema Urbà de Drenatge Sostenible (SUDS). Amb aquesta actuació s’ha aconseguit la captació de el 100% de les aigües pluvials per a un període de retorn de 10 anys (una pluja torrencial fort) en un carrer que té un gran pendent longitudinal del 12%. Es basa en col·locar àrees de bioretenció entre la calçada i la vorera. Les primeres aigües es retenen en aquestes àrees vegetades on es retenen els contaminants. Quan el cabal comença a ser elevat, entren en un dispositiu d’estructures buides de polietilè que permeten la infiltració en funció de la capacitat de permeabilitat del terreny. Aquesta alternativa sostenible és extrapolable a altres carrers i a altres ciutats.
Les estructures són modulars de polipropilè reciclat i serveixen per crear espais buits de diferents formes i prestacions situades sota o a l'interior de materials permeables destinades a captar l'aigua filtrada a través d'aquests materials porosos i augmentar la capacitat d'acumulació dels mateixos. L'objectiu és reduir les superfícies impermeables de la ciutat, augmentar les permeables i recuperar la capacitat de filtrar, retenir i acumular aigua de pluja, recobrant així  "l’efecte esponja" de la vegetació i sòl natural.