Plaça de l'Aire

Carrer d'Aiguablava, 50X
Nou Barris
08033
Barcelona

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/atlas-de-biodiversidad-de-barcelona


Latitude: 2.1861700199738
Longitude: 41.45048219935  • Interior d'illa o plaça enjardinada
  • Parc o jardí públic


Aquesta plaça forma part de la nova urbanització de la Trinitat Nova.
Un procés que es va iniciar l’any 1999 quan es va signar un conveni entre l’Institut Català del Sòl de la Generalitat (Incasòl), l’Ajuntament de Barcelona, i l’Associació de Veïns de la Trinitat Nova, segons el qual s’iniciava un procés de substitució de 892 habitatges afectats per aluminosi en el mateix entorn del barri. Aquest conveni establia que la Generalitat de Catalunya assumia l’edificació dels nous habitatges que substituirien els pisos vells, mentre que l’Ajuntament s’encarregava de la gestió de tota la resta del procés: l’expropiació dels pisos afectats per patologies que calia enderrocar a les famílies, els enderrocs dels vells edificis un cop els veïns fossin reubicats, i la urbanització de tot l’entorn un cop s’anava reconstruint.

S'han tingut en compte molts aspectes ambientals com reduir la càrrega d'aigua al sistema de clavegueram mitjançant una captació de l'aigua de pluja per facilitar la infiltració cap a l'aqüífer.

Algunes espècies arbòries presents són grevíl·lea comuna (Grevillea robusta), pollancre (Populus x canadiensis), magnòlia (Magnolia grandiflora), perera de Callery (Pyrus calleryana) i acàcia de tres punxes (Gleditsia triacanthos).

Plaça de l'Aire

Carrer d'Aiguablava, 50X
Nou Barris / La Trinitat Nova
08033 - Barcelona
Com s'hi va?

 https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/atlas-de-biodiversidad-de-barcelona
Aquesta plaça forma part de la nova urbanització de la Trinitat Nova.
Un procés que es va iniciar l’any 1999 quan es va signar un conveni entre l’Institut Català del Sòl de la Generalitat (Incasòl), l’Ajuntament de Barcelona, i l’Associació de Veïns de la Trinitat Nova, segons el qual s’iniciava un procés de substitució de 892 habitatges afectats per aluminosi en el mateix entorn del barri. Aquest conveni establia que la Generalitat de Catalunya assumia l’edificació dels nous habitatges que substituirien els pisos vells, mentre que l’Ajuntament s’encarregava de la gestió de tota la resta del procés: l’expropiació dels pisos afectats per patologies que calia enderrocar a les famílies, els enderrocs dels vells edificis un cop els veïns fossin reubicats, i la urbanització de tot l’entorn un cop s’anava reconstruint.

S'han tingut en compte molts aspectes ambientals com reduir la càrrega d'aigua al sistema de clavegueram mitjançant una captació de l'aigua de pluja per facilitar la infiltració cap a l'aqüífer.

Algunes espècies arbòries presents són grevíl·lea comuna (Grevillea robusta), pollancre (Populus x canadiensis), magnòlia (Magnolia grandiflora), perera de Callery (Pyrus calleryana) i acàcia de tres punxes (Gleditsia triacanthos).