Parc Lineal Garcia Fària

Passeig de Garcia Fària, 1
Sant Martí
08005
Barcelona

http://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/parc-lineal-garcia-faria_99400355356.html


Latitude: 2.2083703005219
Longitude: 41.39953142092  • Parc o jardí públic


El Parc Lineal Garcia Fària és el resultat d'una sàvia combinació de topografia i vegetació, quelcom que dóna lloc a espais paral·lels molt ben diferenciats, separats per grans parterres, alguns de plans i altres d'atalussats. Ocupa l'espai situat sobre el gran aparcament que hi ha en un costat de la Ronda del Litoral.
Per la banda de la muntanya s'estén un carril bici, llarguíssim i molt ample, delimitat pel parterre que fa la funció de mitgera entre les dues zones del parc i el parterre que el separa de la calçada del passeig que li dóna nom.
De tant en tant, els parterres s'interrompen en amples accessos de comunicació entre un costat i l'altre del parc. Si passem a la banda del mar, el límit esdevé una mena de mirador sobre les platges properes. Aquí és on hi ha les zones d'estar i els jocs infantils.
Es pot accedir directament a les platges creuant el parc pels carrers de Bac de Roda, la Selva de Mar i Josep Pla.

Vegetació
El verd, organitzat en faixes, està format per espècies adequades a la situació del parc, a primera línia de mar i sense elements construïts que protegeixin la vegetació. És per aquest motiu que abunden els tamarius (Tamarix gallica).
Als parterres que donen al passeig hi ha gramínies de diferents espècies, amb combinacions d'alçada molt ornamentals. Hi trobem Hyparrhenia sp., Festuca sp., Pennisetum setaceum i Pennisetum villosum. També hi ha mates de Nassella tenuissima, una gramínia que oneja harmoniosa quan bufa el vent.
Juntament amb les gramínies, els grans protagonistes vegetals d'aquest parc són els baladres (Nerium oleander), de floracions espectaculars, i les palmeres, sobretot les washingtònies (Washingtonia filifera). També hi ha margallons (Chamaerops humilis) i, fent ombra, petits grups de morera del paper (Broussonetia papyrifera).

Història
El Parc Lineal Garcia Fària forma part de la reordenació urbanística del front litoral del Besòs, situat a la desembocadura del riu, que es va realitzar en motiu del Fòrum Mundial de les Cultures Barcelona 2004. Aquest esdeveniment va tenir com a principal objectiu la reflexió i el diàleg al voltant de la diversitat cultural, el desenvolupament sostenible i la pau. La nova urbanització va permetre recuperar una gran extensió del front litoral situada entre els termes municipals de Barcelona i Sant Adrià de Besòs.
Més informació a L'Atlas de la Biodiversitat

Parc Lineal Garcia Fària

Passeig de Garcia Fària, 1
Sant Martí / Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
08005 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/parc-lineal-garcia-faria_99400355356.html
El Parc Lineal Garcia Fària és el resultat d'una sàvia combinació de topografia i vegetació, quelcom que dóna lloc a espais paral·lels molt ben diferenciats, separats per grans parterres, alguns de plans i altres d'atalussats. Ocupa l'espai situat sobre el gran aparcament que hi ha en un costat de la Ronda del Litoral.
Per la banda de la muntanya s'estén un carril bici, llarguíssim i molt ample, delimitat pel parterre que fa la funció de mitgera entre les dues zones del parc i el parterre que el separa de la calçada del passeig que li dóna nom.
De tant en tant, els parterres s'interrompen en amples accessos de comunicació entre un costat i l'altre del parc. Si passem a la banda del mar, el límit esdevé una mena de mirador sobre les platges properes. Aquí és on hi ha les zones d'estar i els jocs infantils.
Es pot accedir directament a les platges creuant el parc pels carrers de Bac de Roda, la Selva de Mar i Josep Pla.

Vegetació
El verd, organitzat en faixes, està format per espècies adequades a la situació del parc, a primera línia de mar i sense elements construïts que protegeixin la vegetació. És per aquest motiu que abunden els tamarius (Tamarix gallica).
Als parterres que donen al passeig hi ha gramínies de diferents espècies, amb combinacions d'alçada molt ornamentals. Hi trobem Hyparrhenia sp., Festuca sp., Pennisetum setaceum i Pennisetum villosum. També hi ha mates de Nassella tenuissima, una gramínia que oneja harmoniosa quan bufa el vent.
Juntament amb les gramínies, els grans protagonistes vegetals d'aquest parc són els baladres (Nerium oleander), de floracions espectaculars, i les palmeres, sobretot les washingtònies (Washingtonia filifera). També hi ha margallons (Chamaerops humilis) i, fent ombra, petits grups de morera del paper (Broussonetia papyrifera).

Història
El Parc Lineal Garcia Fària forma part de la reordenació urbanística del front litoral del Besòs, situat a la desembocadura del riu, que es va realitzar en motiu del Fòrum Mundial de les Cultures Barcelona 2004. Aquest esdeveniment va tenir com a principal objectiu la reflexió i el diàleg al voltant de la diversitat cultural, el desenvolupament sostenible i la pau. La nova urbanització va permetre recuperar una gran extensió del front litoral situada entre els termes municipals de Barcelona i Sant Adrià de Besòs.
Més informació a L'Atlas de la Biodiversitat