Parc de les Rieres d'Horta

Avinguda de l'Estatut (entre Plaça Botticelli i Plaça de l'Estatut)
Horta - Guinardó
08032
Barcelona

http://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/parc-de-les-rieres-d-horta_99400323039.html


Latitude: 2.1542364740661
Longitude: 41.431711030579  • Parc o jardí públic
  • Instal·lació d'energia solar fotovoltaica
  • Dipòsit municipal de retenció d'aigües pluvials


El Parc de les Rieres d'Horta inaugurat a l'estiu del 2013 sobre la coberta del dipòsit de regulació d'aigües pluvials i el Parc de neteja del serveis de neteja viària del districte d’Horta-Guinardó. Per aquí baixaven els torrents de Collserola i més avall, formaven l'antiga Riera d'Horta, el curs d'aigua més important del sistema hidrogràfic del Pla de Barcelona. El Parc incorpora en autosuficiència energètica i renaturalització. Té vegetació mediterrània adaptada a les condicions climàtiques amb zones d'ombra a l'estiu i de sol a l'hivern.
El nom fou escollit pel veïnat. La proximitat amb Collserola el converteix en un connector de biodiversitat entre la serra i la ciutat.
Quant a renaturalització la plantació d’arbrat de port natural permet obtenir alta densitat de biomassa i potenciar la connexió amb Collserola. Respecte autosuficiència energètica té una pèrgola fotovoltaica de 642 m2 i enllumenat públic per LED  telegestionat segons demanda.
Sota hi ha un dipòsit municipal d'aigües pluvials.

Biodiversitat
Entre l’arbrat trobem  Xiprer (Cupressus sempervirens), Pi blanc (Pinus halepensis), Auró blanc multitronc (Acer campestre "multironc"), Arboç (Arbutus unedo), Freixe (Fraxinus berlandierana), Ametller (Prunus dulcis / amygdalus), Alzina (Quercus ilex), Roure martinenc (Quercus pubescens), Auró argentat singular (Acer saccharinum), Lledoner singular (Celtis australis), Ginkgo singular (Ginkgo biloba), Perera de Callery singular (Pyrus calleryana), Xiprer dels pantans singular (Taxodium distichum "Singular"), Bauhínia purpúria (Bauhinia purpurea), Lledoner (Celtis australis), Plàtan multitronc (Platanus x hispanica "Multitronc"), Albercoquer (Prunus armeniaca), Prunera vermella (Prunus cerasifera japonès), Gatzerí (Prunus padus / mahaleb), Server (Sorbus domestica). Destaquen exemplars recuperats del seu terreny originari, anteriors a l’obra del parc finalitzat el 2013, com ara un exemplar d’Araucaria heterophylla, o diversos Arbre de l'amor (Cercis siliquastrum) i Xicranda (Jacaranda mimosifolia). Entre els arbusts trobem: Boix comú (Buxus sempervirens Boix comú), Estepa (Cistus x pulverulentus), Pitòspor nan (Pittosporum tobira nana), Abèlia (Abelia x grandiflora), Aladern de fulla estreta (Phillyrea angustifolia), Llentiscle (Pistacia lentiscus), Marfull (Viburnum tinus), Pachysandra terminalis, Gessamí asiàtic (Trachelospermum asiaticum), Centranthus ruber (Herba de Sant Jordi), Echinops ritro 'Veitch's Blue' (Panical blau), Eupatorium purpureum 'Atropurpureum' (Eupatori), Gaura lindheimeri 'Siskyou Pink' (Gaura), Ophiopogon japonicus (Cintetes), Persicaria amplexicaulis 'Vermella' (Cama-roja), Persicaria affinis, Tulbaghia violácea (All de societat), Verbena bonariensis, Verbena rigida, Deschampsia cespitosa, Nassella tenuissima, Pannicum virgatum 'Shenandoah', Pennisetum alopecuroides  

Paisatgisme i disseny
Un camí accessible recorre longitudinalment el parc. A la 1a terrassa hi ha la pèrgola fotovoltaica que ombreja les pistes de bitlles i petanca i disposa d'un bar i serveis públics. L'enllumenat consta de 921 leds encastats als murs. A la 2a terrassa hi ha un circuit de salut i esportiu adreçats a la gent gran. La 3a terrassa acull la zona de jocs infantils accessible. La darrera terrassa disposa d'un espai central de sauló compactat, zones de paviment i grades, i un escenari arbrat per a esdeveniments del barri. La distribució dels arbres crea zones d'ombra a l'estiu i de sol a l'hivern. S'aprofita l'aigua de la pluja per al rec i l'energia del sol per l’enllumenat.

Font dels Jocs d'Aigua
Sistema de projecció d’aigua amb 16 brolladors de dolls d’aigua vertical i aigua nebulitzada sobre el paviment i il·luminats amb led que combinen vermell, blau i verd i un joc interactiu amb polsadors.
La font disposa d’un sistema de recirculació, filtratge i esterilització per llum ultraviolada o aireació.  També té un anemòmetre per controlar de l’alçada dels sortidors en funció de la velocitat del vent.
Més informació a L'Atlas de la Biodiversitat

Parc de les Rieres d'Horta

Avinguda de l'Estatut (entre Plaça Botticelli i Plaça de l'Estatut)
Horta - Guinardó / Horta
08032 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/parc-de-les-rieres-d-horta_99400323039.html
El Parc de les Rieres d'Horta inaugurat a l'estiu del 2013 sobre la coberta del dipòsit de regulació d'aigües pluvials i el Parc de neteja del serveis de neteja viària del districte d’Horta-Guinardó. Per aquí baixaven els torrents de Collserola i més avall, formaven l'antiga Riera d'Horta, el curs d'aigua més important del sistema hidrogràfic del Pla de Barcelona. El Parc incorpora en autosuficiència energètica i renaturalització. Té vegetació mediterrània adaptada a les condicions climàtiques amb zones d'ombra a l'estiu i de sol a l'hivern.
El nom fou escollit pel veïnat. La proximitat amb Collserola el converteix en un connector de biodiversitat entre la serra i la ciutat.
Quant a renaturalització la plantació d’arbrat de port natural permet obtenir alta densitat de biomassa i potenciar la connexió amb Collserola. Respecte autosuficiència energètica té una pèrgola fotovoltaica de 642 m2 i enllumenat públic per LED  telegestionat segons demanda.
Sota hi ha un dipòsit municipal d'aigües pluvials.

Biodiversitat
Entre l’arbrat trobem  Xiprer (Cupressus sempervirens), Pi blanc (Pinus halepensis), Auró blanc multitronc (Acer campestre "multironc"), Arboç (Arbutus unedo), Freixe (Fraxinus berlandierana), Ametller (Prunus dulcis / amygdalus), Alzina (Quercus ilex), Roure martinenc (Quercus pubescens), Auró argentat singular (Acer saccharinum), Lledoner singular (Celtis australis), Ginkgo singular (Ginkgo biloba), Perera de Callery singular (Pyrus calleryana), Xiprer dels pantans singular (Taxodium distichum "Singular"), Bauhínia purpúria (Bauhinia purpurea), Lledoner (Celtis australis), Plàtan multitronc (Platanus x hispanica "Multitronc"), Albercoquer (Prunus armeniaca), Prunera vermella (Prunus cerasifera japonès), Gatzerí (Prunus padus / mahaleb), Server (Sorbus domestica). Destaquen exemplars recuperats del seu terreny originari, anteriors a l’obra del parc finalitzat el 2013, com ara un exemplar d’Araucaria heterophylla, o diversos Arbre de l'amor (Cercis siliquastrum) i Xicranda (Jacaranda mimosifolia). Entre els arbusts trobem: Boix comú (Buxus sempervirens Boix comú), Estepa (Cistus x pulverulentus), Pitòspor nan (Pittosporum tobira nana), Abèlia (Abelia x grandiflora), Aladern de fulla estreta (Phillyrea angustifolia), Llentiscle (Pistacia lentiscus), Marfull (Viburnum tinus), Pachysandra terminalis, Gessamí asiàtic (Trachelospermum asiaticum), Centranthus ruber (Herba de Sant Jordi), Echinops ritro 'Veitch's Blue' (Panical blau), Eupatorium purpureum 'Atropurpureum' (Eupatori), Gaura lindheimeri 'Siskyou Pink' (Gaura), Ophiopogon japonicus (Cintetes), Persicaria amplexicaulis 'Vermella' (Cama-roja), Persicaria affinis, Tulbaghia violácea (All de societat), Verbena bonariensis, Verbena rigida, Deschampsia cespitosa, Nassella tenuissima, Pannicum virgatum 'Shenandoah', Pennisetum alopecuroides  

Paisatgisme i disseny
Un camí accessible recorre longitudinalment el parc. A la 1a terrassa hi ha la pèrgola fotovoltaica que ombreja les pistes de bitlles i petanca i disposa d'un bar i serveis públics. L'enllumenat consta de 921 leds encastats als murs. A la 2a terrassa hi ha un circuit de salut i esportiu adreçats a la gent gran. La 3a terrassa acull la zona de jocs infantils accessible. La darrera terrassa disposa d'un espai central de sauló compactat, zones de paviment i grades, i un escenari arbrat per a esdeveniments del barri. La distribució dels arbres crea zones d'ombra a l'estiu i de sol a l'hivern. S'aprofita l'aigua de la pluja per al rec i l'energia del sol per l’enllumenat.

Font dels Jocs d'Aigua
Sistema de projecció d’aigua amb 16 brolladors de dolls d’aigua vertical i aigua nebulitzada sobre el paviment i il·luminats amb led que combinen vermell, blau i verd i un joc interactiu amb polsadors.
La font disposa d’un sistema de recirculació, filtratge i esterilització per llum ultraviolada o aireació.  També té un anemòmetre per controlar de l’alçada dels sortidors en funció de la velocitat del vent.
Més informació a L'Atlas de la Biodiversitat