OMIC Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

Ronda de Sant Pau, 43-45
Eixample
08015
Barcelona


http://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca


Latitude: 2.1649666000001
Longitude: 41.3770899  • Centre d'informació o documentació per la sostenibilitat


Qui som?
L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) és un servei gratuït de la Direcció de serveis d'economia cooperativa, social, solidaria i consum de l’Ajuntament de Barcelona que té com a objectiu ajudar els ciutadans i ciutadanes de la ciutat de Barcelona, ja siguin consumidors, comerciants o usuaris, a conèixer els seus drets i deures en temes de consum. 
La tasca del personal de l’OMIC, que al llarg de l’any atén més de 40.000 consultes, s’emmarca en el projecte global de construcció d’una ciutat centrada en l’atenció a les persones i la qualitat de vida, fomentant la mediació i l’arbitratge com a mitjà de resolució de conflictes.
 
Quins serveis oferim?
Informació i assessorament sobre temes de consum de manera presencial, telefònica i telemàtica.
Tramitació de queixes i reclamacions dels consumidors residents a Barcelona o referents a establiments ubicats a Barcelona.
Conciliació entre les parts, mitjançant mediació, en cas de conflicte de consum.
Campanyes i accions formatives sobre consum a diversos col·lectius.
Recopilació, actualització i publicitació de documentació legislativa en matèria de consum.
Col·laboració amb els serveis d’atenció al client d’empreses en prevenció de problemàtiques que puguin sorgir. 
Lliurament de fulls de reclamació als comerços i informació sobre els seus drets i obligacions envers els consumidors i usuaris.

L’Espai Consum Responsable sorgeix del desplegament de l’Estratègia d’Impuls del Consum Responsable 2016-2019, sota el nou paradigma de considerar el consum com a part pro-activa del model socioeconòmic
Pretén ser l’espai referent de la ciutat especialitzat en consum, que treballa en xarxa amb les iniciatives i entitats ja existents, i que incorpora nous serveis d’atenció a les persones consumidores
S’està elaborant una guia per atendre específicament els dubtes que plantegen nous serveis en auge, com els vinculats a les economies de plataforma (col·laboratives)
Durant el 2017 l’OMIC va atendre 20.082 consultes i 6.509 reclamacions, de les quals prop de la meitat han estat resoltes amb un resultat favorable pel consumidor.

OMIC Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

Ronda de Sant Pau, 43-45
Eixample / Sant Antoni
08015 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca
Qui som?
L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) és un servei gratuït de la Direcció de serveis d'economia cooperativa, social, solidaria i consum de l’Ajuntament de Barcelona que té com a objectiu ajudar els ciutadans i ciutadanes de la ciutat de Barcelona, ja siguin consumidors, comerciants o usuaris, a conèixer els seus drets i deures en temes de consum. 
La tasca del personal de l’OMIC, que al llarg de l’any atén més de 40.000 consultes, s’emmarca en el projecte global de construcció d’una ciutat centrada en l’atenció a les persones i la qualitat de vida, fomentant la mediació i l’arbitratge com a mitjà de resolució de conflictes.
 
Quins serveis oferim?
Informació i assessorament sobre temes de consum de manera presencial, telefònica i telemàtica.
Tramitació de queixes i reclamacions dels consumidors residents a Barcelona o referents a establiments ubicats a Barcelona.
Conciliació entre les parts, mitjançant mediació, en cas de conflicte de consum.
Campanyes i accions formatives sobre consum a diversos col·lectius.
Recopilació, actualització i publicitació de documentació legislativa en matèria de consum.
Col·laboració amb els serveis d’atenció al client d’empreses en prevenció de problemàtiques que puguin sorgir. 
Lliurament de fulls de reclamació als comerços i informació sobre els seus drets i obligacions envers els consumidors i usuaris.

L’Espai Consum Responsable sorgeix del desplegament de l’Estratègia d’Impuls del Consum Responsable 2016-2019, sota el nou paradigma de considerar el consum com a part pro-activa del model socioeconòmic
Pretén ser l’espai referent de la ciutat especialitzat en consum, que treballa en xarxa amb les iniciatives i entitats ja existents, i que incorpora nous serveis d’atenció a les persones consumidores
S’està elaborant una guia per atendre específicament els dubtes que plantegen nous serveis en auge, com els vinculats a les economies de plataforma (col·laboratives)
Durant el 2017 l’OMIC va atendre 20.082 consultes i 6.509 reclamacions, de les quals prop de la meitat han estat resoltes amb un resultat favorable pel consumidor.

Itineraris que contenen aquest punt d'interès   x 1