Observatori ciutadà de papallones urbanes uBMS


http://ubms.creaf.cat/ca/


Latitude: 0
Longitude: 0  • Ciència ciutadana


L’Observatori ciutadà de papallones urbanes uBMS neix com una xarxa col·laborativa de voluntaris que uneixen esforços per obtenir dades sobre les poblacions de papallones a les ciutats de Barcelona i Madrid. Així s’obtindran dades rellevants per avaluar i entendre la biodiversitat urbana, i amb això eines de gestió que fomentin el seu augment a les nostres ciutats.
El uBMS s’uneix a la xarxa internacional de Programes de Seguiment de Papallones (abreujats BMS, de l’anglès Butterfly Monitoring Schemes), vigent en més de 25 països, entre ells el programa BMS España i el CBMS Catalunya.
 
L’objectiu general és obtenir dades mensuals de presència i abundància de les espècies presents a les ciutats de Barcelona i Madrid al llarg dels anys per així aconseguir  els objectius específics:
  • Conèixer la diversitat de papallones a les nostres ciutats i la seva evolució al llarg del temps
  • Crear un indicador de qualitat de biodiversitat urbana
  • Entendre quines característiques de la ciutat fomenten la biodiversitat i quines la limiten
  • Proporcionar recomanacions de gestió dels jardins i el seu entorn per afavorir la biodiversitat a les ciutats
Els voluntaris del uBMS fan una visita cada quinze dies de març a finals d’octubre, a un o més parcs seleccionats a Madrid o Barcelona durant les quals identifiquen i compten les espècies de papallones que observen. Participa

Més informació:

El uBMS s’uneix a la xarxa internacional de Programes de Seguiment de Papallones (abreujats BMS, de l’anglès Butterfly Monitoring Schemes), vigent en més de 25 països, entre ells el programa espanyol BMS Espanya i el català CBMS. La idea es va iniciar a Regne Unit, sent aquest el primer país a desenvolupar un seguiment de papallones l’any 1970. La idea es va estendre a la resta d’Europa a partir de la dècada dels noranta. A Espanya, el primer programa de seguiment es va iniciar a Catalunya (CBMS) l’any 1994; posteriorment han sorgit altres iniciatives unides actualment al programa de seguiment nacional (BMS Espanya) i, en paral·lel, als seguiments de l’associació Zerynthia.
L’objectiu de tots ells és obtenir informació sobre l’abundància i presència de les espècies per conèixer els seus canvis poblacionals (p. ex. augments i disminucions d’abundància) i els possibles factors associats a aquests canvis. En molts casos aquesta informació té aplicacions en la gestió i conservació de les papallones.
Junt amb el canvi climàtic, el creixement de les àrees urbanes és un dels canvis ambientals més importants als quals la conservació s’enfronta. Arran d’això, recentment ha nascut un nou interès per conèixer i entendre la biodiversitat de les nostres ciutats i així, en paral·lel, fomentar un disseny de ciutat amb potencial per albergar espècies natives a través de la millora i creació de jardins i zones urbanes verdes. És per això que el uBMS compta amb el suport dels Ajuntaments de Barcelona i Madrid.
Les papallones diürnes, a més de ser insectes pol·linitzadors i un grup estèticament atractiu, reuneixen una sèrie de característiques que els converteix en excel·lents indicadors de biodiversitat. Això significa que podem extrapolar en certa mesura l’estat de les seves poblacions, els canvis en la riquessa i abundància d’espècies, i les causes associades a altres espècies més difícils d’observar i/o identificar.
L’observatori és una iniciativa del CREAF en col·laboració amb el Museu de Granollers, la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat Autònoma de Madrid. El projecte té el suport de les iniciatives del Grup de Seguiment de Fauna (Universitat Complutense de Madrid), els programes de seguiment de papallones català CBMS i espanyol BMS España i el projecte europeu Butterfly Conservation Europe. Arrenca amb el suport de la la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, i compta amb l’ajuda dels ajuntaments de Barcelona i Madrid.

Observatori ciutadà de papallones urbanes uBMS


 http://ubms.creaf.cat/ca/
L’Observatori ciutadà de papallones urbanes uBMS neix com una xarxa col·laborativa de voluntaris que uneixen esforços per obtenir dades sobre les poblacions de papallones a les ciutats de Barcelona i Madrid. Així s’obtindran dades rellevants per avaluar i entendre la biodiversitat urbana, i amb això eines de gestió que fomentin el seu augment a les nostres ciutats.
El uBMS s’uneix a la xarxa internacional de Programes de Seguiment de Papallones (abreujats BMS, de l’anglès Butterfly Monitoring Schemes), vigent en més de 25 països, entre ells el programa BMS España i el CBMS Catalunya.
 
L’objectiu general és obtenir dades mensuals de presència i abundància de les espècies presents a les ciutats de Barcelona i Madrid al llarg dels anys per així aconseguir  els objectius específics:
  • Conèixer la diversitat de papallones a les nostres ciutats i la seva evolució al llarg del temps
  • Crear un indicador de qualitat de biodiversitat urbana
  • Entendre quines característiques de la ciutat fomenten la biodiversitat i quines la limiten
  • Proporcionar recomanacions de gestió dels jardins i el seu entorn per afavorir la biodiversitat a les ciutats
Els voluntaris del uBMS fan una visita cada quinze dies de març a finals d’octubre, a un o més parcs seleccionats a Madrid o Barcelona durant les quals identifiquen i compten les espècies de papallones que observen. Participa

Més informació:

El uBMS s’uneix a la xarxa internacional de Programes de Seguiment de Papallones (abreujats BMS, de l’anglès Butterfly Monitoring Schemes), vigent en més de 25 països, entre ells el programa espanyol BMS Espanya i el català CBMS. La idea es va iniciar a Regne Unit, sent aquest el primer país a desenvolupar un seguiment de papallones l’any 1970. La idea es va estendre a la resta d’Europa a partir de la dècada dels noranta. A Espanya, el primer programa de seguiment es va iniciar a Catalunya (CBMS) l’any 1994; posteriorment han sorgit altres iniciatives unides actualment al programa de seguiment nacional (BMS Espanya) i, en paral·lel, als seguiments de l’associació Zerynthia.
L’objectiu de tots ells és obtenir informació sobre l’abundància i presència de les espècies per conèixer els seus canvis poblacionals (p. ex. augments i disminucions d’abundància) i els possibles factors associats a aquests canvis. En molts casos aquesta informació té aplicacions en la gestió i conservació de les papallones.
Junt amb el canvi climàtic, el creixement de les àrees urbanes és un dels canvis ambientals més importants als quals la conservació s’enfronta. Arran d’això, recentment ha nascut un nou interès per conèixer i entendre la biodiversitat de les nostres ciutats i així, en paral·lel, fomentar un disseny de ciutat amb potencial per albergar espècies natives a través de la millora i creació de jardins i zones urbanes verdes. És per això que el uBMS compta amb el suport dels Ajuntaments de Barcelona i Madrid.
Les papallones diürnes, a més de ser insectes pol·linitzadors i un grup estèticament atractiu, reuneixen una sèrie de característiques que els converteix en excel·lents indicadors de biodiversitat. Això significa que podem extrapolar en certa mesura l’estat de les seves poblacions, els canvis en la riquessa i abundància d’espècies, i les causes associades a altres espècies més difícils d’observar i/o identificar.
L’observatori és una iniciativa del CREAF en col·laboració amb el Museu de Granollers, la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat Autònoma de Madrid. El projecte té el suport de les iniciatives del Grup de Seguiment de Fauna (Universitat Complutense de Madrid), els programes de seguiment de papallones català CBMS i espanyol BMS España i el projecte europeu Butterfly Conservation Europe. Arrenca amb el suport de la la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, i compta amb l’ajuda dels ajuntaments de Barcelona i Madrid.