MIDE, Management i Disseny d'Espectacles

Ronda Guinardó, 59 bis
Horta - Guinardó
08024
Barcelonahttp://www.mide.cat


Latitude: 2.1687095
Longitude: 41.4130659


Facebook

  • Empresa de béns o serveis per la sostenibilitat
  • Empresa responsable
  • Organització amb certificació ambiental
  • Membre de Barcelona + Sostenible


Fundada al 1980, Management i Disseny d’Espectacles gestiona de manera integral tot tipus d’esdeveniments i espectacles, des que neix la necessitat de la seva creació, fins que finalitzen i es realitza la valoració.
 
MIDE (com també se’ns coneix per la contracció del nom en sigles) aporta experiència, energia, entusiasme i creativitat a parts iguals, sumant infinitament a qualsevol projecte.
  
Quina serà la vostra primera contribució?
En algun moment va arribar el document “compromís ciutadà per la sostenibilitat 2012-2022” a les nostres mans.
 
Conscients que en el sector dels esdeveniments ens queda molt camí per recórrer en la optimització dels recursos, vam decidir escollir les accions que més ens poden apropar a l’excel·lència des de la nostra professió:
 
Promovem la recuperació i manteniment dels espais públics urbans, com a zones de trobada de persones, de joc i de vida al carrer. Aquests actuen com a instruments renaturalitzadors de la ciutat i l’assitència i participació conscient en aquests llocs de convivència contribueixen a la cohesió social.
Apostem, en la mesura de les nostres possibilitats i les circumstàncies de l’acte, per disminuir els nivells de soroll i contaminació lumínica, fonamentant els esdeveniments en horari diürn.
Translladem el concepte smart, fins ara vinculat a les ciutats, als esdeveniments, incrementant l’eficiència en el consum de recursos i marcant una aposta clara pels elements de lloguer, la reutilització, el manteniment i reparació de béns, allargant la vida útil dels productes i mitigant l’obsolescència programada.
Prioritzem el consum ecològic, de proximitat i justa amb la compra responsable a xarxes i cooperatives de consum i facilitem la recollida del possible menjar sobrant a ONGs com Social Fooding.
Millorem la gestió de residus: en primer lloc, procurant no generar-los amb productes d’un sol ús, i en segon lloc, realitzant una supervisada recollida selectiva.
En un camp més intern, vetllem pel benestar emocional i físic de tot l’equip que ens envolta. L’estructura organitzativa de treball a MIDE és tan horitzontal com podem, integrant totes les veus i necessitats individuals en la gestió quotidiana.
Estem desenvolupant el projecte “fulldefelicitacio.cat” que pretén posar al mateix nivell el full de felicitació que el super estès full de reclamacions. Considerem que s’han de crear i fomentar mecanismes positius de participació.
 

MIDE, Management i Disseny d'Espectacles

Ronda Guinardó, 59 bis
Horta - Guinardó / El Baix Guinardó
08024 - Barcelona
Com s'hi va?

 http://www.mide.cat Facebook
Fundada al 1980, Management i Disseny d’Espectacles gestiona de manera integral tot tipus d’esdeveniments i espectacles, des que neix la necessitat de la seva creació, fins que finalitzen i es realitza la valoració.
 
MIDE (com també se’ns coneix per la contracció del nom en sigles) aporta experiència, energia, entusiasme i creativitat a parts iguals, sumant infinitament a qualsevol projecte.
  
Quina serà la vostra primera contribució?
En algun moment va arribar el document “compromís ciutadà per la sostenibilitat 2012-2022” a les nostres mans.
 
Conscients que en el sector dels esdeveniments ens queda molt camí per recórrer en la optimització dels recursos, vam decidir escollir les accions que més ens poden apropar a l’excel·lència des de la nostra professió:
 
Promovem la recuperació i manteniment dels espais públics urbans, com a zones de trobada de persones, de joc i de vida al carrer. Aquests actuen com a instruments renaturalitzadors de la ciutat i l’assitència i participació conscient en aquests llocs de convivència contribueixen a la cohesió social.
Apostem, en la mesura de les nostres possibilitats i les circumstàncies de l’acte, per disminuir els nivells de soroll i contaminació lumínica, fonamentant els esdeveniments en horari diürn.
Translladem el concepte smart, fins ara vinculat a les ciutats, als esdeveniments, incrementant l’eficiència en el consum de recursos i marcant una aposta clara pels elements de lloguer, la reutilització, el manteniment i reparació de béns, allargant la vida útil dels productes i mitigant l’obsolescència programada.
Prioritzem el consum ecològic, de proximitat i justa amb la compra responsable a xarxes i cooperatives de consum i facilitem la recollida del possible menjar sobrant a ONGs com Social Fooding.
Millorem la gestió de residus: en primer lloc, procurant no generar-los amb productes d’un sol ús, i en segon lloc, realitzant una supervisada recollida selectiva.
En un camp més intern, vetllem pel benestar emocional i físic de tot l’equip que ens envolta. L’estructura organitzativa de treball a MIDE és tan horitzontal com podem, integrant totes les veus i necessitats individuals en la gestió quotidiana.
Estem desenvolupant el projecte “fulldefelicitacio.cat” que pretén posar al mateix nivell el full de felicitació que el super estès full de reclamacions. Considerem que s’han de crear i fomentar mecanismes positius de participació.